SZKOLENIE

Wywieranie presji, manipulacja oraz empatia jako narzędzia służące poprawie efektywności pracy zawodowej.


Wykładowca: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś, Data: 03.06.2022, Miejsce: Centrum Konferencyjne, Golden Floor Plaza, Czas trwania: 10.00 – 15.00


Szczegóły szkolenia

Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych (w tym dwie dziesięciominutowe przerwy).

Grupa max 20 osób.
Jest to szkolenie, które pokazuje techniki wywierania presji na ludzi, których zwykle określa się mianem „niebezpiecznych”, „niewspółpracujących”, „opornych” oraz uczy jak reagować na groźby.


Szkolenie dedykowane ludziom, którzy muszą „postawić na swoim” w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązków  służbowych.


Są takie momenty gdy trzeba rozmówcy przemówić do rozumu lub serca aby pokierować jego postępowaniem w celu osiągnięcia pożądanego przez siebie lub przepisy efektu. 


Wywieranie presji  z wykorzystaniem technik wykorzystywanych przez przemysł reklamowy przynosi często skutek odmienny od pożądanego dlatego trzeba zmienić podejście.


Najskuteczniejszą taktyką jest zastosowanie względem nich, ich własnych taktyk.psychopatycznym zachowując przy tym bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

Prowadzący: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś

Trener z piętnastoletnim doświadczeniem. Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy  jest najlepszym potwierdzeniem Jego kwalifikacji, gdyż tylko w latach 2017-2019, w kameralnych szkoleniach prowadzonych przez Franciszka A.
Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 4000 pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej a także placówek oświatowych  i publicznych służb zatrudnienia. To ponad 300 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu niespełna dwóch lat; to blisko 60 sądów i ponad 75 instytucji pomocy społecznej a do tego prokuratury, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, urzędy pracy, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Podczas pandemii (od maja 2020 do grudnia 2021) w jego wykładach zdalnych uczestniczyło ponad 7000 ludzi.

Zapisz się

449 zł netto/os

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

03.06.2022 r.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)

Cena: 449 PLN+VAT ZW - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych (wymagane oświadczenie w formularzu).

Cena online obejmuje:

udział w szkoleniu, certyfikat w formie elektronicznej (pdf), całodzienny serwis kawowy.


Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.


VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.


Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS