Szkolenie online

Wybrane zagadnienia w sprawach  cywilnych i handlowych z elementem zagranicznym  -  OZ I/ 1 OZ.


Wykładowca: Magdalena Aksamitowska-Kobos, Data: 01.04.2022, Czas trwania: 8.30 – 11.45


Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia: szkolenie skierowane jest do Kierowników Wydziałów Sądów Rejonowych, asystentów sędziego oraz do pracowników administracyjnych zajmujących się tą problematyką.

Program szkolenia

Doręczenia i wnioski o pomoc prawną (tryb przekazywania wniosków, dokumenty wymagane, ich forma, legalizacja i tłumaczenia oraz wybór podstawy prawnej dla wykonywania pomocy prawnej pomiędzy organami właściwymi dla dokumentów sądowych i pozasądowych, formularze oraz istotne informacje).   


8.30 – 10.00        

1. Zakres czynności podejmowanych przez sądy w sprawach  z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
2. Podstawy prawne dla dokonywania czynności dot. Pomocy prawnej oraz doręczania korespondencji w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
3. Zasady ogólne sporządzania korespondencji przeznaczonej do wysyłki za granicę.


10.00 – 10.15        Przerwa


10.15 – 11.45        

4. Przeprowadzanie dowodów i doręczanie dokumentów w krajach UE oraz poza UE w sprawach cywilnych i handlowych.

Prowadzący: Magdalena Aksamitowska-Kobos

Wieloletni Kierownik działu obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym oraz wykładowca szkoleń w zakresie prawa międzynarodowego m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Panelista, koordynator, ekspert i uczestnik międzynarodowych konferencji międzynarodowych ERA, EJTN-EIPA, HCCH,  dot. mechanizmów szkoleniowych i potrzeb kadr wymiaru sprawiedliwości. Ponadto Trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Postępowania Cywilnego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Zapisz się

299 zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

01.04.2022r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 8.30 – 11.45.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 299 PLN+23% VAT (367,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS