Webinaria

BEZPŁATNY WEBINAR

18 maja, godz. 8:00-9:00

Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością - przygotowanie pracowników sądów do obsługi.

Na webinarze:
- możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o kwestiach związanych z niepełnosprawnością, która to wiedza jest kluczowa w codziennych kontaktach z klientem będącym osobą ze szczególnymi potrzebami w tym osobą z niepełnosprawnością.

- uczestnik webinaru zapoznany zostanie z wiedzą o rodzajach niepełnosprawności oraz o sferze funkcjonalnej osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności, która to wiedza w praktyce wpływa na prawidłową obsługę klienta.

- uczestnicy będą potrafili łatwiej dostosować się do różnych stylów komunikacji klientów sądów.

- zwiększą swoje empatyczne, ale i jednocześnie asertywne podejście do klienta.

- nie będą obawiali się zadawania pytań i tego, iż swoim zachowaniem naruszą prawa osoby z niepełnosprawnością.

- wiedza z webinaru bezpośrednio przełoży się na budowanie relacji z klientami.

- uczestnicy rozwiną swoje umiejętności komunikowania się, przez co będą mogli efektywniej wpływać na obsługę klienta w sądzie.

- dowiedzą się także, jak pomóc osobom z niepełnosprawnością w czasie sytuacji kryzysowych, takich jak ewakuacja budynku oraz dlaczego nie wolno rozdzielać psa asystującego i jego właściciela, itp.
- omówiony zostanie także status prawny i społeczny osób z niepełnosprawnością.

- poruszona zostanie kwestia mitów i stereotypów na temat niepełnosprawności.

- uczestnik pozna rodzaje i stopnie niepełnosprawności, oraz dowie się czy można zwolnić pracownika, który przedstawi pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności.  

Radca Prawny Michał Urban


Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi

wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowska specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością  FUNDACJA INTEGRACJA.

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

ZNAJDŹ NAS