Zamówienia publiczne – szkolenia

Jednostki publiczne występują w obrocie gospodarczym również jako nabywcy towarów i usług. W tym celu zawierają z innymi przedsiębiorcami umowy, które dotyczą realizacji zamówienia publicznego. Zasady oraz tryb udzielania zamówień publicznych reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.


Zgodnie z definicją zawartą w ustawie zamówienie publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiającym jest w tym przypadku osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


Problematyka zamówień publicznych nie należy do najłatwiejszych, dlatego pracownicy jednostek podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych nierzadko borykają się z trudnościami oraz wątpliwościami dotyczącymi zasad zamawiania określonych towarów i usług, zwłaszcza, że nie wszystkie zamówienia publiczne podlegają wyżej wymienionej ustawie. Dlatego z myślą o pracownikach jednostek administracyjnych, jak również zleceniobiorcach zamówień publicznych przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Podczas szkoleń pomagamy w interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jednocześnie wskazując, jakie towary i usługi i w jakich sytuacjach jej nie podlegają.


Zamówienia publiczne – zapraszamy na szkolenia


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach z tematyki zamówień publicznych zapraszamy do bliższego zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjno-szkoleniową Centrum Szkoleń EUreka. Nasze Centrum regularnie organizuje dla Państwa szkolenia zgłębiające problematykę zamówień publicznych, które kierujemy zarówno do pracowników podmiotów publicznych, jak i przedsiębiorców przystępujących do przetargów. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.


Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS