Szkolenie online

ZŁOTE NA FRANKI jak za MIDASA.

Prawne i ekonomiczne aspekty kredytów indeksowanych.


Wykładowca: Biegły Rewident Ireneusz Łazarski


Program szkolenia

(kliknij na moduł aby rozwinąć)

I. Podłoże ekonomiczno – społeczne i prawne w latach 2002-2009 – 30 minut

II. Fakty i mity dotyczące kredytów indeksowanych, waloryzowanych – 30 minut

III. Prawo ochrony konsumenta w Polsce i w UE 30 – minut

IV. Opracowanie prof. Ewy Łętowskiej pt „Kwalifikacje prawne w sprawach o sanację kredytów frankowych – da mihi factum dabo tibi ius”. Stanowisko przygotowane dla Forum Konsumenckiego, działającego przy RPO, najbardziej dogłębna analiza prawna – 30 minut

V. Ustawa o ochronie konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – 20 minut

VI. Prawo Unijne, znaczenie orzeczenia TSUE – 15 minut

VII. Ważne zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1469) – 15 minut

VIII. Indeksacja – pojęcie i identyfikacja w umowie, mechanizm działania indeksacji w umowach o kredyty hipoteczne. Dlaczego bank podaje rozliczenia tylko w CHF? Przykłady liczbowe – 20 minut

IX. Zadanie dla kredytobiorców (da mihi facta) – 30 minut + tabele

X. Co może robić bank? – 10 minut

XI. Rola sądu w procesie frankowym (dabo tibi ius) – 20 minut

XII. Kondykcje – dwie czy jedna? Wady i zalety – 10 minut

XIII. Rola nadzoru bankowego KNF i NBP – 10 minut

XIV. Co miałby zrobić SN Manowskiej? – 10 minut

XV. Publiczna dyskusja – dlaczego tyle zamieszania? – 10 minut

XVI. Dlaczego milczą rządzący? – 10 minut

Prowadzący

Biegły Rewident Ireneusz Łazarski


Wykształcenie:

– Wydział Prawa UG, specjalność „Prawo bilansowe jako instrument finansów publicznych”
– Georgetown University, Washington D.C. ekonomia i finanse. Opracowanie programu nauczania ekonomii dla szkół średnich,
– Studium podyplomowe w Gdańsku,
– SGGW w Warszawie – specjalność ekonomia rolnictwa, po studiach praca w dziale ekonomicznym jednego z największych kombinatów w Polsce.

Doświadczenie zawodowe:

– nauczyciel ekonomii, rachunkowości i j. angielskiego – lata 80- 90- te,
– udział w procesie prywatyzacyjnym IP Kwidzyn – przekształcenie PP w S.A. Emisja i dystrybucja akcji, nadzór finansowy nad programem inwestycyjnym firmy IP USA lata 90-te,
– dyrektor finansowy w spółkach prawa handlowego (produkcja handel) 90-te
– dyrektor Finansowy i czł. zarządu firmy z USA (przemysł ciężki) od 2000r.,
– nadzór finansowy nad programem inwestycyjnym na Syberii 2009-2010,
– opracowanie projektu inwestycji proekologicznej z udziałem kapitału USA i jej realizacja 2010-2018,
– własna działalność (audyt, doradztwo, usługi księgowe) od 1996 roku,
– biegły sądowy ws. gospodarczych do 2018 roku,
– udział w pracach komisji prawnej , także sejmowej, nad zmianami ustawy o rachunkowości i o biegłych rewidentach, w ramach implementacji prawa UE,
– publikacje na tematy rachunkowości, bankowości, finansów i społeczno- polityczne GW, DGP, PB, RzP, SE, Bankier, itp., także w prasie zagranicznej).

Zapisz się

699zł netto

24.05.2021
17.06.2021
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online.

Data i Czas trwania:

24.05.2021 - w godzinach 9.00 – 14.00.

17.06.2021 - w godzinach 14.00 – 19.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 7 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 699 PLN+23% VAT (859,77 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS