WYBRANE ZMIANY W FINANSACH PUBLICZNYCH W 2019R.

Cel szkolenia i program

 1. Klasyfikacja budżetowa.
  – Zmiany w działach i rozdziałach.
  – Paragrafy dochodów budżetowych.
  – Paragrafy wydatków budżetowych.
 2. Sprawozdawczość budżetowa.
  – Zmiany przed wydaniem tekstu jednolitego rozporządzenia.
  – Tekst jednolity rozporządzenia.
  – Zmiany po wydaniu tekstu jednolitego rozporządzenia.
 3. Ustawa o finansach publicznych.
  – Zmiany przed wydaniem tekstu jednolitego ustawy.
  – Zmiana związana z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  – Zmiany związane z wprowadzeniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
  – Zmiany związane z wprowadzeniem ustawy „przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych”.
 4. Zmiany w regulacjach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej.

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak również firmach komercyjnych zdobył doświadczenia w następujących dziedzinach:

· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami i budżetu zadaniowego oraz dziedzin związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;

· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu prawa, finansów, zarządzania, sprzedaży, psychologii;

· doradztwo w zakresie prawa, finansów (w tym publicznych) oraz otwierania i prowadzenia własnej firmy.;

· przygotowanie, organizacja, prowadzenie i ewaluacja szkoleń w ramach działania własnej firmy i korporacji;

· prowadzenie rachunkowości, zarządzanie zasobami oraz inne działania związane z prowadzeniem własnej firmy;

· przygotowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie wprowadzanych w jednostce regulacji wewnętrznych (zarządzenia, procedury, instrukcje) pod względem legalności i skuteczności regulacji;

· prowadzenie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

· zarządzania dużymi zespołami w obszarze finansowym i sprzedażowym banków polskich i zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego;

· planowania i rozliczania budżetów oraz określanie i monitoring planów sprzedaży jednostek bankowych w ramach zarządzania regionalnego jednego z największych banków komercyjnych w Polsce oraz towarzystwa ubezpieczeniowego na poziomie centrali.

Posiada 20-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i seminariów. Przeprowadzał szkolenia dla następujących podmiotów:

· Ministerstwo Obrony Narodowej

· MSWiA (przed zmianą)

· Ministerstwo Środowiska

· Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

· Ministerstwo Edukacji Narodowej

· Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

· Ministerstwo Infrastruktury

· Ministerstwo Sprawiedliwości

· Ministerstwo Gospodarki

· Ministerstwo Zdrowia

· ARIMR, WAM

· Urzędy Marszałkowskie: Mazowiecki, Warmińsko – Mazurski, Łódzki, Małopolski, Wielkopolski, Lubelski.

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.