Szkolenie on-line. POSTĘPOWANIE DOWODOWE WG KPA ORAZ ZASADY SPORZĄDZANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykładowca: dr Maciej Wojtuń

Cel szkolenia i program

Szkolenie oparte jest na połączeniu wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi; prowadzone jest w formie warsztatów, tj. wykładu uzupełnionego omówieniem konkretnych problemów prawnych (kazusów) oraz ćwiczeniami porządkującymi zdobytą wiedzę. Materiały szkoleniowe oraz prezentacja mają formę schematów graficznych obrazujących funkcjonowanie instytucji prawnych w ramach postępowania administracyjnego (poniżej przykładowa plansza z prezentacji).

Program

1.Zasady ogólne postępowania dowodowego (wyjaśniającego) w postępowaniu administracyjnym

2. Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)

– czynności postępowania dowodowego

– środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym

3. Decyzje i postanowienia

– elementy decyzji /postanowienia

– wprowadzenie decyzji/postanowienia do obrotu prawnego

4.Sporządzanie uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji administracyjnych i postanowień (przegląd orzecznictwa + ćwiczenia).

Prowadzący

dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej z siedzibą w Warszawie oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze), zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów (analiza i konsultacje w zakresie umów i porozumień handlowych) i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych. Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji, zarejestrowany jako zewnętrzny ABI w bazie GIODO.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Platforma online.

Czas trwania: 1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia: najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Koszty:

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.