Szkolenie on-line. ANALIZA ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO obowiązujących od 24 marca 2020 roku. Wykładowca: Sędzia Janusz Płoch

Cel szkolenia i program

Zajęcia prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane są do prawników, ekonomistów, doradców restrukturyzacyjnych, osób zarządzających firmami oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, które wejdą w życie 24.03.2020 roku. Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, które w znacznym zakresie zaczną obowiązywać z początkiem 2020 roku.

Program:

I. Nowe zasady oddłużenia prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

  • zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.
  • dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu
  • tryby przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza).
  • metody uzyskania oddłużenia:
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli – nowe obowiązki dla syndyka;
  • warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
  • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
  • przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania

II. Innowacje w zakresie funkcji sędziego komisarza – zasady wyboru, kompetencje, rola referendarza sądowego.
III. 1. Nowe oblicze syndyka masy upadłości (nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych)

  • zasady wyznaczenia DR do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych; tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego;
  • ministerialny nadzór nad osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego

2. Rozszerzenie kompetencji syndyka masy upadłości w zakresie ustalenia majątku masy upadłości oraz likwidacji .
3. Poszerzenie roli syndyka do przyjmowania zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikacji i ustalenie listy wierzytelności.

IV. Modyfikacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Prowadzący

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1989 roku orzeka w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą prawa upadłościowego. W roku 2002 konsultant komisji sejmowej a w roku 2009 – komisji Senackiej w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze. Od 1991 roku jest wykładowcą akademickim z zakresu prawa gospodarczego – zwłaszcza w tematyce prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego – prowadząc zajęcia w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury (d. KCKKSPiP). Szkoli sędziów i syndyków w ramach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleń, kursów i konferencji. Autor wielu publikacji z tematyki prawa gospodarczego a w tym głownie z obszaru prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Platforma online.

Czas trwania: 1 dzień w godzinach 9.00 – 15.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia: najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.

Koszty:

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.