POLUBOWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW – MEDIACJA GOSPODARCZA Wykładowca: dr Magdalena Romanowska

Cel szkolenia i program

 1. Mediacja jako metoda Alternative Dispute Resolution
 2. Miejsce mediacji w polskich przepisach
 3. Statystyczne ujęcie mediacji
 4. Mediacja jako rozwiązanie ułatwiające dostęp do wymiaru sprawiedliwości
 5. Elementy sprzyjające stosowaniu mediacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 6. Rola i zadania mediatora w sporze gospodarczym
 7. Pełnomocnik profesjonalny w mediacji gospodarczej
 8. Różnice pomiędzy postępowaniem mediacyjnym a postępowaniem sądowym
 9. Mediacja sądowa i umowna:
  – ogólne zasady
  – procedura
  – zasady
  – mediator
  – koszty
 10. Przyszłość mediacji gospodarczej w Polsce

Prowadzący

Radca prawny – wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
• stopień doktora – Uniwersytet Jagielloński
• specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo administracyjne
• Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych
• Lider Sekcji Mediacji Administracyjnej w ramach Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie
• Międzynarodowy Kongres Mediacji – pomysłodawca
• Dzień Mediacji Administracyjnej – pomysłodawca
MEDIATOR wpisany na listę:
• stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
• stałych mediatorów prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie
• mediatorów Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
• mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.