POLSKIE PRAWO PODATKOWE OD PODSTAW. Wykładowca: dr Maciej Wojtuń

Cel szkolenia i program

Program szkolenia skonstruowany jest w ten sposób, żeby dostarczyć jego uczestnikom elementarnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego materialnego oraz procedury podatkowej. W ośmiu 45-minutowych częściach omówione zostaną zasadnicze konstrukcje prawne:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • podatku od nieruchomości,
  • postępowania podatkowego.

Szkolenie adresowane jest do osób, które nigdy nie miały do czynienia z prawem podatkowym. i chcą poznać od podstaw najważniejsze jego instytucje, a także do uczestników, którzy pragną usystematyzować posiadaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Szkolenie oparte jest na połączeniu wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi; składa się z wykładu uzupełnionego omówieniem konkretnych problemów prawnych (kazusów). Materiały szkoleniowe oraz prezentacja mają formę schematów graficznych obrazujących funkcjonowanie mechanizmów proceduralnych w ramach postępowania administracyjnego.

Prowadzący

dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej z siedzibą w Warszawie oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze), zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów (analiza i konsultacje w zakresie umów i porozumień handlowych) i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych. Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji, zarejestrowany jako zewnętrzny ABI w bazie GIODO.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.