ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Cel szkolenia i program

 1. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
 2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).
 4. Osoby ponoszące odpowiedzialność  w jednostkach  administracji rządowej.
 5. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
 6. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi (krótka charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dfp)
 7. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. Kary za naruszenie dfp
 10. Wykonywanie orzeczeń
 11. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających oraz sądów administracyjnych w sprawach o naruszeni dyscypliny finansów publicznych
   

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak również firmach komercyjnych zdobył doświadczenia w następujących dziedzinach:

· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami i budżetu zadaniowego oraz dziedzin związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;

· prowadzenie szkoleń i prezentacji z zakresu prawa, finansów, zarządzania, sprzedaży, psychologii;

· doradztwo w zakresie prawa, finansów (w tym publicznych) oraz otwierania i prowadzenia własnej firmy.;

· przygotowanie, organizacja, prowadzenie i ewaluacja szkoleń w ramach działania własnej firmy i korporacji;

· prowadzenie rachunkowości, zarządzanie zasobami oraz inne działania związane z prowadzeniem własnej firmy;

· przygotowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie wprowadzanych w jednostce regulacji wewnętrznych (zarządzenia, procedury, instrukcje) pod względem legalności i skuteczności regulacji;

· prowadzenie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

· zarządzania dużymi zespołami w obszarze finansowym i sprzedażowym banków polskich i zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego;

· planowania i rozliczania budżetów oraz określanie i monitoring planów sprzedaży jednostek bankowych w ramach zarządzania regionalnego jednego z największych banków komercyjnych w Polsce oraz towarzystwa ubezpieczeniowego na poziomie centrali.

Posiada 20-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i seminariów. Przeprowadzał szkolenia dla następujących podmiotów:

· Ministerstwo Obrony Narodowej

· MSWiA (przed zmianą)

· Ministerstwo Środowiska

· Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

· Ministerstwo Edukacji Narodowej

· Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

· Ministerstwo Infrastruktury

· Ministerstwo Sprawiedliwości

· Ministerstwo Gospodarki

· Ministerstwo Zdrowia

· ARIMR, WAM

· Urzędy Marszałkowskie: Mazowiecki, Warmińsko – Mazurski, Łódzki, Małopolski, Wielkopolski, Lubelski.

Wyślij zapytanie: szkolenia@szkolenia-eureka.pl 

Prosimy o przesłanie wstępnej ilości osób oraz przybliżony termin.