KREDYTY FRANKOWE
– Zagadnienia praktyczne
Slider

Centrum Szkoleń Eureka S.C

JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni

JSP

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Organizator: Centrum Szkoleń Eureka  S.C
Partnerzy szkolenia: JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

KREDYTY FRANKOWE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE. Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

Know – how oraz doświadczenie wykorzystywane w trakcie szkolenia:
W trakcie szkolenia zostanie wykorzystane know – how oraz doświadczenie praktyczne wyniesione z wieloletniej praktyki na „Sali sądowej”, jak również doświadczenie i know – how kilkuset prowadzonych spraw frankowych.
Partnerzy szkolenia, to jest JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni oraz Kancelaria Prawna radcy prawnego Adama Soboty, wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych – mogąc się wykazać sukcesami przeciwko niemalże wszystkim bankom działającym na polskim rynku. Warto również nadmienić, że partnerzy szkolenia byli jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się i wyspecjalizowali w procedowaniu spraw frankowych.

Przydatne artykuły z komentarzem naszego prowadzącego Marcina Jagodzińskiego

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26056735,oszustwo-na-dezynfekcje-przesylki-niepewne-zabezpieczenia-banku.html?_ga=2.100961537.1268032001.1593012907-808055214.1593012907

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26061488,w-czasie-procesu-z-bankiem-nie-musza-splacac-rat-sad-zabezpieczyl.html?_ga=2.101042817.1268032001.1593012907-808055214.1593012907&disableRedirects=true

Program szkolenia

Część 1 – Zagadnienia wstępne związane z przyjęciem i zaopiniowaniem sprawy „frankowej”. Postępowanie reklamacyjne w Banku.

1) Krótka charakterystyka i porównanie kredytów – walutowy, denominowany, indeksowany.
2) Spojrzenie na kredyty frankowe z perspektywy ekonomicznej/finansowej – w tym rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z instrumentem finansowym.
3) Klauzule niedozwolone w kredytach waloryzowanych kursem CHF – jakie, gdzie znajdują się luki i problemy prawne.
4) Klauzule z umów kredytowych i ich kwalifikacja prawna w świetle art. 385(1) k.c.
5) Najczęstsze problemy i pytania klientów na etapie przyjęcia sprawy – aneksy do umów, przejście na spłatę w CHF, przedawnienie roszczeń, ustawa antyspreadowa, ustawa Prezydenta i inne, pozew indywidualny a grupowy.
6) Rozpatrywanie sytuacji trudnych – wielość kredytobiorców, małżonkowie jako kredytobiorcy, spadki, rozwody, cesje, jednoosobowe dochodzenie roszczeń z wieloosobowej umowy.
7) Postępowanie reklamacyjne w Banku – konieczność wyczerpania trybu, termin rozpatrzenia reklamacji i skutki jego naruszenia (prawo a praktyka).
8) Odpowiedzi Banku i wydawanie dokumentacji – o jakie dokumenty wystąpić; problemy z pełnomocnictwem, wydawanie dokumentacji na dodatkowy wniosek klientów – osoby czynne w lokalu przedsiębiorstwa a regulamin Banku wykluczający składanie pism w oddziałach; najczęstsze błędy i braki w zaświadczeniach Bankowych.

Część 2 – Redagowanie pozwu. Argumentacja zawierana w pismach procesowych.

1) Właściwość sądu.
2) Kredytobiorcy – współuczestnicy konieczni?
3) Próba polubownego załatwienia sprawy i data wymagalności roszczenia.
4) Najczęstsze rodzaje żądań w sprawach CHF, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku TSUE.
5) Zabezpieczenie roszczenia frankowego.
6) Uzasadnienie – argumentacja wypełniająca przesłanki art. 385 (1) k.c. Znaczenie orzeczeń TSUE, SOKIK, SN, dla argumentacji pozwu.
7) Odpowiedź na pozew i padające w niej najczęściej argumenty Banków.
8) Argumenty zawierane w replikach na odpowiedzi na pozew.

Część 3 – Rozprawy w sprawach frankowych

1) Rozprawy frankowe – czas, ilość, wielość, podejście sędziów.
2) Świadkowie banku – typy świadków występujących w sprawach CHF (świadek z centrali, świadek zawierający faktycznie umowę, świadek-pośrednik); CPS i zeznania na piśmie; główne wątki w trakcie przesłuchiwania świadków banku.
3) Kredytobiorca przed sądem – przygotowanie do rozprawy; główne wątki przesłuchania; pytania wątpliwie i trudne
4) Rola biegłego w sprawie CHF – tezy, treści opinii, przypadki pominięcia opinii biegłego; średnie zaliczki; przypadki wariantowe i skrajne .
5) Podejście do apelacji przez Bank i klienta. Działania przed sadem II instancji
6) Egzekwowanie prawomocnego wyroku, ze szczególnym uwzględnieniem „skutku na przyszłość”

Część 4 – Ubezpieczenie Niskiego wkładu własnego

1) Istota UNWW
2) UNWW jako niedozwolona klauzula umowna
3) Dochodzenie zwrotu UNWW – reklamacja, zwroty dobrowolne, ujęcie unww w ewentualnym pozwie CHF, przedawnienie, opłata od pozwu
4) UNWW na rozprawach i w orzecznictwie sądów .

Część 5 – Pozostałe zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.)

Prowadzący

Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

Radca prawny (OIRP Wrocław), radca prawny specjalizujący się w postępowaniach sądowych – w tym postępowaniach dotyczących tzw. kredytów frankowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów przy szkoleniach popołudniowych  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 1599 PLN+23% VAT (1966,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.