KREDYTY FRANKOWE
– Zagadnienia praktyczne
Slider

Centrum Szkoleń Eureka S.C

JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni

JSP

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Organizator: Centrum Szkoleń Eureka  S.C
Partnerzy szkolenia: JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

KREDYTY FRANKOWE – CZĘŚĆ WARSZTATOWA. Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

Know – how oraz doświadczenie wykorzystywane w trakcie szkolenia:
W trakcie szkolenia zostanie wykorzystane know – how oraz doświadczenie praktyczne wyniesione z wieloletniej praktyki na „Sali sądowej”, jak również doświadczenie i know – how kilkuset prowadzonych spraw frankowych.
Partnerzy szkolenia, to jest JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni oraz Kancelaria Prawna radcy prawnego Adama Soboty, wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych – mogąc się wykazać sukcesami przeciwko niemalże wszystkim bankom działającym na polskim rynku. Warto również nadmienić, że partnerzy szkolenia byli jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się i wyspecjalizowali w procedowaniu spraw frankowych.

Przydatne artykuły z komentarzem naszego prowadzącego Marcina Jagodzińskiego

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26056735,oszustwo-na-dezynfekcje-przesylki-niepewne-zabezpieczenia-banku.html?_ga=2.100961537.1268032001.1593012907-808055214.1593012907

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26061488,w-czasie-procesu-z-bankiem-nie-musza-splacac-rat-sad-zabezpieczyl.html?_ga=2.101042817.1268032001.1593012907-808055214.1593012907&disableRedirects=true

Program szkolenia

  1. Reklamacja i wniosek o wydanie zaświadczenia – czyli jak skutecznie walczyć o wydanie odpowiednich dokumentów do sprawy frankowej.
  2. Aneksy do umów frankowych – analiza potencjalnych zagrożeń związanych z modyfikacją umów frankowych w trakcie ich wykonywania.
  3. Pozew – przykłady formułowania komparycji pozwu oraz wniosków dowodowych przeciwko poszczególnym Bankom.
  4. Odpowiedź na pozew – argumenty Banków mające na celu obronę przed roszczeniami kredytobiorców.
  5. Pytania do świadków banku – przegląd najważniejszych wątków i przykłady podchwytliwych pytań mających istotne znaczenie dla sprawy.
  6. Pytania do klientów – czyli co jest istotne dla postępowania i czego się wystrzegać w pytaniach Banku.
  7. BONUS – zabezpieczanie roszczeń frankowych – omówienie przykładowych wniosków, które znalazły uznanie w oczach sądów.
  8. Apelacja w sprawach frankowych.
  9. BONUS – przedstawienie wybranych zagadnień szczegółowych specyficznych dla poszczególnych Banków lub konkretnych rodzajów umów funkcjonujących w ramach poszczególnych Banków.
  10. Analiza konkretnych casusów z praktyki (nieprzedstawionych w pozostałych fragmentach szkolenia), pozostałe zagadnienia praktyczne – dostosowane do potrzeb Uczestników szkolenia.

Prowadzący

Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

Radca prawny (OIRP Wrocław), radca prawny specjalizujący się w postępowaniach sądowych – w tym postępowaniach dotyczących tzw. kredytów frankowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów przy szkoleniach popołudniowych  wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 1599 PLN+23% VAT (1966,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, notatnik, długopis, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.