KORONAWIRUS – PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. ABSENCJE, PRACA ZDALNA, ŚWIADCZENIA ZUS. Wykładowca: Katarzyna Ziółkowska

Cel webinarium (szkolenia) i program

Pandemia koronawirusa to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Celem szkolenia jest pokazanie jakie narzędzia i rozwiązania ma obecnie do dyspozycji pracodawca, a także wskazanie ograniczeń, które wynikają z obowiązujących przepisów.

Program webinarium (szkolenia)

  1. Praca zdalna a kornawirus

a) dotychczasowa praktyka pracy zdalnej a nowe rozwiązania prawne w tym zakresie – co wynika ze specustawy z 2.3.2020 r. b) praca zdalna a telepraca? c) kiedy, w jakiej formie i na jak długo można ją polecić? d) kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy w formie zdalnej? e) praca zdalna a praca umówiona? f) czy konieczny jest regulamin/instrukcja dot. pracy zdalnej? g) czy dotychczasowe regulaminy home office są wystarczające? h) jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną aby uniknąć naruszenia przepisów prawa pracy i przepisów o ochronie danych osobowych? i) co w sytuacji kiedy dany rodzaj pracy nie może być wykonywany zdalnie?

2. Prywatność pracownika a koronawirus

a) jakie są granice prawa do prywatności i jak nie naruszyć RODO? b) czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikom? c) czy pracodawca może pytać o miejsce wypoczynku urlopowego?

3. Świadczenia ZUS-owskie a koronawirus

a) co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu i na jakich zasadach przysługuje? b) pracownik kodeksowy a pracownik cywilnoprawny? c) kiedy rodzic/pracownik nie nabywa prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? d) tryb ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy? e) choroba niani a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

4. Urlopy pracownicze a koronawirus

a) zasady udzielania urlopu wypoczynkowego b) urlop zaległy – kiedy i na jakich zasadach jest udzielany? c) urlopy rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – czy mogą być odpowiedzią na spadek zapotrzebowania na pracę? d) plan urlopów – czy nadal obowiązuje? e) kiedy pracownik może odwołać urlop?

5. Badania lekarskie a koronawuris

a) czy pracodawca może kierować na dodatkowe badania lekarskie – poza wyznaczonymi terminami? b) jakie jest nowe podejście PIP do okresowych badań lekarskich? c) jak wygląda kwestia badań wstępnych?

6. BHP a koronawirus

a) czy pracownika można przeszkolić w zakresie BHP online? b) praca zdalna a obowiązki pracodawcy z zakresu BHP c) obowiązek pracownika współdziałania z pracodawcą w zakresie BHP – kiedy możemy się na to powołać?

7. Odmowa wykonania polecania służbowego a koronawirus

a) kiedy pracownik może odmówić wykonania polecania? b) jak pracodawca może ograniczyć prawo do odmowy? c) na jakich warunkach pracodawca może polecieć wykonywanie innej pracy?

8. Kwarantanna a korononawirus

a) kto poodejmuje decyzję o kwarantannie i na jakiej podstaw? b) jak jest rola pracodawcy? c) jakie obwiązki ma pracodawcy w związku z koronawirusem? d) kwarantanna a uprawnienia do świadczeń z tytułu choroby (pracownik kodeksowy a pracownik cywilnoprawny)?

Prowadzący

Radca Prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Webinarium (szkolenie) on-line.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe – w godzinach 10:00 – 13:15 z jedną przerwą.

Uwaga! Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Napisz a my wyślemy szczegóły.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: Uczestnictwo 1 osoby wynosi 299 PLN netto + 23% VAT (367,77 PLN brutto).

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym.

Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, imienny certyfikat ukończenia szkolenia on-line , konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.