Szkolenie online.

Rozliczanie subwencji PFR – jak zrobić to poprawnie?.


Wykładowca: Michał Cielibała


Cel szkolenia i program

Chciałbyś aby PFR umorzył Ci nawet 100% subwencji, którą otrzymano w ramach tarczy finansowej?

Chciałbyś mieć już rozliczoną dotację z PFR i spać spokojnie?

Nie wiem czy wiesz, ale błędne rozliczenie subwencji może skutkować zwrotem całości środków wraz z odsetkami. Nie mówiąc już o odpowiedzialności karnej która może być nałożona w przypadku wyłudzenia takiego świadczenia.

A jeśli prawidłowo rozliczysz środki – wysokość umorzenia może wynosić nawet 100 procent środków które zostały Ci przyznane.

Poprawne rozliczenie gwarantuje Ci że możesz spać spokojnie, bo nie musisz zastanawiać się nad tym czy aby na pewno dobrze ja rozliczyłeś.

Wiem, że może Ci się rodzić teraz pytanie w głowie. Jak to poprawnie rozliczyć?


Program szkolenia

 • Który wydatek mogę zaliczyć do wydatków a który nie?
 • Co zrobić jeśli w trakcie roku pracownik mi się zwolnił?
 • Jak wyliczyć kwotę umorzenia przy zmianie poziomu zatrudnienia?
 • Czy środkami z tarczy mogę nadpłacić kredyt firmowy?
 • Czy przelewy mogę robić z dowolnego rachunku?
 • Prowadzący

  Michał Cielibała

  Doradca podatkowy (numer wpisu: 8015), prawnik, przedsiębiorca. Specjalizuje się w prawie podatkowym, reprezentuje podatników w toku postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.
  .

  Zapisz się

  199 zł netto/os.

  Imię i nazwisko zamawiającego*
  E-Mail zamawiającego*
  Telefon *
  Adres korespondencyjny
  VAT ZW
  NIP
  Warunki uczestnictwa


  1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
  2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

  Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

  3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

  Szczegóły organizacyjne

  Data:

  10.05.2021

  Miejsce:

  Platforma online.
  Czas trwania:

  1 dzień w godzinach 10.00 – 12.00.


  Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 3 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

  Formularz zgłoszeniowy:

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

  Termin nadesłania zgłoszenia:

  najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

  Cena: 199 PLN+23% VAT (244,77 PLN brutto)

  Cena obejmuje:

  udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  VAT ZW:

  Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

  Płatność:

  Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

  Pola oznaczone znakiem * są wymagane

  Kontakt

  EMAIL

  szkolenia@szkolenia-eureka.pl

   

  TEL:
  534 006 501
  534 007 315

  GODZINY PRACY
  Pracujemy od poniedziałki do piątku
  w godzinach 8:00 - 17:00

  ADRES

  Okulickiego 4, 
  05-500 Piaseczno
  NIP: 527-270-31-55
  REGON: 146934525

  NASZE SZKOLENIA

  Szkolenia dla administracji
  Szkolenia dla prawników
  Szkolenia dla sądów
  Szkolenia KPC
  Punkty szkoleniowe OIRP
  Punkty szkoleniowe ORA
  Szkolenia z egzekucji administracyjnej
  Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
  Szkolenie z zamówień publicznych

  ZNAJDŹ NAS