Punkty szkoleniowe OIRP

Zgodnie z uchwałą Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r., w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku na Radcach Prawnych spoczywa obowiązek doskonalenia zawodowego. Obowiązek szkolenia zawodowego może być realizowany w następujących formach:
 • szkoleń jednodniowych i wielodniowych,
 • szkoleń e-learingowych,
 • zajęć warsztatowych,
 • studiów doktoranckich i podyplomowych,
 • publikacji,
 • konferencji i seminariów.
Wypełnianie obowiązku zawodowego ustala się na podstawie systemu punktowego. Punkty OIRP przyznawane są za uczestnictwo w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, przy czym uczestnictwo to musi zostać potwierdzone przez jej organizatorów. Punkty szkoleniowe OIRP w Centrum Szkoleń EUreka Centrum Szkoleń EUreka specjalizuje się w organizacji szkoleń skierowanych do Radców Prawnych, w ramach których wyżej wymienieni mogą zdobywać punkty szkoleniowe OIRP i tym samym spełniać obowiązek doskonalenia zawodowego. Zależy nam na tym, żeby nasze szkolenia były interesujące i wartościowe, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby oferować szkolenia o tematyce istotnej z punktu widzenia praktyki Radcy Prawnego i użytecznej. Uczestnikom naszych szkoleń i warsztatów zapewniamy:
 • wykłady prowadzone przez najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach,
 • programy szkoleniowe dostosowane do najnowszych zmian w zapisach prawnych,
 • dogodne terminy zajęć,
 • bogate materiały szkoleniowe,
 • kameralne grupy z możliwością konsultacji poszkoleniowych.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach EUreka.