SZKOLENIE ON-LINE

Psychologia, organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu.


Wykładowca: Magdalena Aksmitowska-KobosData: 05.12.2022, Czas trwania: 9.00 – 14.30


Brak chęci i motywacji, z czasem brak chęci przychodzenia do pracy. To typowy początek wypalenia zawodowego. Konsekwencją jest brak efektywności, niski poziom zaangażowania w powierzone obowiązki i niechęć do współpracy. Zarówno pracodawca jak i pracownik są niezadowoleni. Jest wiele grup zawodowych szczególnie narażonych na zespół wypalenia zawodowego. Jedną z takich grup zawodowych jest grupa urzędników sądowych.


Specyfika pracy w aspekcie psychologicznym praz specyficzna organizacja pracy w sądach sprzyja rozwojowi wypalenia zawodowego.  


W doszukiwaniu się powodów takiego stanu rzeczy warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. W przypadku tych elementów, tak jak w zespole, zaniedbanie jednego skutkuje pojawieniem się problemów w innych i tak zwanym “efektem domina”, które rzutuje nie tylko na funkcjonowanie zespołu, ale również całego sądu.  


We współczesnym sądowym środowisku pracy, charakteryzującym się złożonością i wymagającym kooperacji, prawdziwym wyzwaniem staje się zarządzanie obowiązkami nie tyle w wymiarze indywidualnym, co kolektywnym. Czynnikiem, który decyduje o sukcesie zespołu, i dobrej pracy pracowników jest wspieranie zarówno pojedynczego pracownika jak i zespołu, w dobrym zarządzaniu czasem, komunikacji i zaangażowaniu.

Co zrobić, aby wszyscy członkowie zespołu chcieli działać?
Co musi się stać, aby każdy człowiek w zespole chciał tworzyć zespół?
Co powoduje, że pracownik ma zespół wypalenia zawodowego ? Gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska?
Jak przeciwdziałać takiemu zjawisku i kto może mieć na to wpływ?
Szkolenie skierowane jest do pracowników sądów i kadry kierowniczej sądów.


Cel szkolenia: Profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego, a w tym celu  rozwój kompetencji miękkich pracowników związanych z organizacją pracy i psychologicznymi aspektami pracy w sądach powszechnych. 


Metodologia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.
Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki budowania zespołu. Każde ćwiczenie jest omawiane.
Miniwykład z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach budowania zespołu.
Dyskusje  moderowane mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z budowaniem zespołu.

Program szkolenia

1.    Psychologia pracy urzędnika sadowego. Specyfika zawodu.
2.    Organizacja pracy w sądach.
3.    Zespół wypalenia zawodowego pracowników sądów.
4.    Profilaktyka wypalenia zawodowego i role jaka pełnią w tym:

- pracodawca
- bezpośredni przełożony
- współpracownik
- współpracownicy
 - sam pracownik.
5. Rozwój osobisty i kompetencje miękkie, jako determinanty motywacji i braku wypalenia zawodowego.
6. Komunikacja i praca w zespole.
7. Asertywność w pracy.

Prowadzący: Magdalena Aksmitowska-Kobos

Prawnik i  wieloletni trener zarówno jako prawnik jak i trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Pasjonatka rozwoju osobistego, motywowania pracowników i komunikacji interpersonalnej. Specjalizuje się w tematyce komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie, asertywności, budowania i zarzadzania zespołem. Z tej tematyki regularnie prowadzi szkolenia m.inn dla Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i innymi instytucjami. Przygodę ze szkoleniami rozpoczęła jako trener/ wykładowca tzw. szkoleń twardych, w zakresie prawa międzynarodowego, które nadal prowadzi m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z jej ramienia, również panelista - reprezentant z Polski, na  Konferencji „European cooperation on judicial training for court staff and bailiffs”.  dot. mechanizmów szkoleniowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości, w Brukseli (Congress Center Albert Borschette), Przedstawiciel Polski – expert w projektach: Study on training needs of court Staff on EU law in the EU, Better Applying European cross-border procedures, koordynator krajowy projektu project "Legal and language training for court staff in Europe", Prawne i językowe szkolenia dla pracowników sądów, potrzeby i zasady prowadzenia szkoleń dla pracowników w rożnych krajach UE. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Wieloletni Kierownik działu obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Obecnie Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. Absolwentka studiów MBA.

Zapisz się

429zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

05.12.2022r.

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 14.30.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 429 PLN+23% VAT (527,67 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w pdf.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS