SZKOLENIE

Profesjonalne ujawnianie i rozpoznawanie kłamstw oraz reagowanie na kłamstwo w życiu zawodowym.


Wykładowca: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś, Data: 08.12.2022, Miejsce: Centrum Konferencyjne, Golden Floor Plaza, Czas trwania: 10.00 – 16.00


Szczegóły szkolenia

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych (w tym dwie dziesięciominutowe przerwy).

Grupa max 20 osób.


Szkolenie daje Uczestnikom kompetencje, których wykorzystanie pozwoli im udowodnić nieszczerość rozmówców.


Szkolenie dedykowane osobom w stosunku do których rozmówcy posługują się kłamstwem.


Jako społeczeństwo jesteśmy zalewani kłamstwem z każdej strony.


Gorzej gdy okłamywani nie zdajemy sobie z tego sprawy.


Dziś wartością nadrzędną nie jest udowodnienie kłamstwa ale zmotywowanie adwersarza do szczerości wobec nas. 


Informacja jest dziś najcenniejszym aktywem o ile bazuje na prawdzie.


W umiejętność analizy zachowania i wypowiedzi rozmówcy wyposaża to szkolenie a nauka odbywa się przez analizę wypowiedzi osób publicznych.

Prowadzący: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś

Trener z piętnastoletnim doświadczeniem. Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy  jest najlepszym potwierdzeniem Jego kwalifikacji, gdyż tylko w latach 2017-2019, w kameralnych szkoleniach prowadzonych przez Franciszka A.
Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 4000 pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej a także placówek oświatowych  i publicznych służb zatrudnienia. To ponad 300 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu niespełna dwóch lat; to blisko 60 sądów i ponad 75 instytucji pomocy społecznej a do tego prokuratury, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, urzędy pracy, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Podczas pandemii (od maja 2020 do grudnia 2021) w jego wykładach zdalnych uczestniczyło ponad 7000 ludzi.

Zapisz się

499 zł netto/os

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

08.12.2022 r.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena: 499 PLN+VAT ZW - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych (wymagane oświadczenie w formularzu).

Cena online obejmuje:

udział w szkoleniu, certyfikat w formie elektronicznej (pdf), całodzienny serwis kawowy.


Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.


VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.


Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS