Szkolenie online

Nowy ład - Zmiany w podatkach w 2022.


Wykładowca: Doradca Podatkowy Michał Cielibała Data: 15.12.2021 Czas trwania: 10.00 – 13.00


Program szkolenia

1. Nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku.
2. Brak możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Ulga dla klasy średniej.
4. Sprzedaż rzeczy wykupionych po zakończeniu leasingu.
5. Ustalenie wartości początkowej środków - nowe zasady.
6. Nowe zwolnienia podatkowe.
Podatek CIT
1. CIT-15J dla nowych spółek jawnych.
2. Minimalny podatek dochodowy - nowy art. 24ca,
3. Zmiany w estońskim CIT;
- Zmiany w podatkach ryczałtowych
- Zmiany w prawie przedsiębiorców
- Zmiany w KKS - czynny żal

Prowadzący

Michał Cielibała – Doradca podatkowy. Założyciel i Prezes Zarządu Biura Rachunkowego BIUREX Sp. z o.o., twórca Akademii Podatkowej TaxMania.
Prekursor kształcenia dualnego na świętokrzyskim rynku. Wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Prelegent licznych konferencji, eventów i spotkań biznesowych. W latach 2006-2014 Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2014-2018.

Zapisz się

399zł netto/os.

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

15.12.2021r.

Miejsce:

Platforma online
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 13.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto)


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe on-line, certyfikat on-line.


VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS