Szkolenie online

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - zagadnienia praktyczne, wybrane orzecznictwo.


Wykładowca: Katarzyna Bajson, Data: 27.08.2021, Czas trwania: 9.00 – 12.00


Program szkolenia

1. Istota przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przed 20 marca 2015 roku.
2. Fikcja przyjęcia spadku wprost przez bierne zachowanie się spadkobiercy.
3. Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.
4. Istota przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza po 20 marca 2015 roku.
5. Nowe brzmienie przepisu art. 1015 § 2 k.c., czyli odwrócenie wcześniej obowiązującej zasady biernego zachowania spadkobiercy.
6. Istota zjawiska transmisji w prawie spadkowym.
7. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
8. Zakres pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia spadkowego, w tym złożenia oświadczenia w imieniu małoletniego dziecka.
9. Spis inwentarza i wykaz inwentarza.
10. Wyjawienie majątku spadkowego - postępowanie w sprawach o ogłoszenie wykazu inwentarza.
11. Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prowadzący

Katarzyna Bajson

Prawnik, właściciel kancelarii, były pracownik Sądu Rejonowego oraz Urzędu Gminy, specjalista prawa nieruchomości oraz upadłości konsumenckiej, autor wielu ekspertyz i opinii wykonanych na zlecenie dużych podmiotów (samorządów, spółek prawa handlowego, korporacji), autor dziesiątek publikacji prawniczych oraz współtwórca poradników dla osób zadłużonych, szkoleniowiec, doświadczony trener personalny i motywacyjny, współzałożyciel dużego portalu internetowego poświęconego problematyce wychodzenia z długów, aktywny działacz społeczny.

Zapisz się

349zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

27.08.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 9.00 – 12.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 4 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto)

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS