Kontakt
Slider

Małgorzata Buchalska

Menadżer ds. Projektów szkoleniowych
Tel: 534 007 315
malgorzata.buchalska@szkolenia-eureka.pl

Małgorzata Buchalska

Małgorzata Buchalska

Menadżer ds. Projektów szkoleniowych
Tel: 534 006 501
dorota.biensowska@szkolenia-eureka.pl

Centrum Szkoleń Eureka Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno

+48 534 003 935 +48 534 006 501 +48 534 007 315 Fax: + 48 22 378 29 50 Pracujemy od poniedziałki do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

szkolenia@szkolenia-eureka.pl malgorzata.buchalska@szkolenia-eureka.pl dorota.bienkowska@szkolenia-eureka.pl natalia.dorocka@szkolenia-eureka.pl

NIP: 527-270-31-55 REGON: 146934525

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych
w przypadku kontaktowania się z Centrum Szkoleń Eureka.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Klienta jest Małgorzata Buchalska i Dorota Bienkowska wspólnicy w Centrum Szkoleń Eureka s.c .z siedzibą ul. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas zapytanie, w szczególności na podane przez nas adresy e-mail. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innym celu, informujemy o tym Państwa przed rozpoczęciem przetwarzania.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.f ) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwości udzielenia odpowiedzi na kierowane do administratora zapytanie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące administratora, np. dostawcy usług informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.