Katalog szkoleń


06.06.2022

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 299 zł

Postępowanie z dowodami rzeczowymi w sądach powszechnych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

06.06.2022

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 299 zł

Nowe zadania sekretariatów sądowych – zmiany od lipca 2021, i stycznia 2022 r.

Wykładowca: Barbara Mstowska

08.06.2022

WARSZAWA

Cena: 299 zł

Jak zapobiec samobójstwom.

Wykładowca:

Franciszek A. Małecki-Trzaskoś

10.06.2022

WARSZAWA

Cena: 459 zł

Profesjonalne ujawnianie i rozpoznawanie kłamstw oraz reagowanie na kłamstwo w życiu zawodowym.

Wykładowca: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś

13.06.2022

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 299 zł

Wykonywanie orzeczeń sądowych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

13.06.2022

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 249 zł

NOWOŚĆ!

Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów.

Wykładowca: Barbara Mstowska

20.06.2022

WARSZAWA

Cena: 449 zł

Savoir – vivre oraz asertywność wobec osób z niepełnosprawnością, czyli  jak prawidłowo zapewnić dostępność komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zagadnienia związane z przygotowaniem pracowników do kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.

Wykładowca: Radca Prawny Michał Urban

03.06.2022

WARSZAWA

Cena: 449 zł

Wywieranie presji, manipulacja oraz empatia jako narzędzia służące poprawie efektywności pracy zawodowej.

Wykładowca: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 399 zł

Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością - przygotowanie pracowników sądów do obsługi.

Wykładowca: Radca Prawny Michał Urban

WARSZAWA

Cena: 469 zł

NOWOŚĆ/POLECAMY!

Zasady budowy profesjonalnych i bezpiecznych relacji zawodowych z osobami o zaburzonej osobowości
na tle psychopatycznym.

Wykładowca: Franciszek A. Małecki-Trzaskoś

W trakcie ustalenia

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 579/434,25 zł


Obowiązki pełnomocnika zawodowego w postępowaniu cywilnym - zmiany 2021/2022.

Wykładowca: SSR Marcin Bik

SZKOLENIE ON-LINE

Cena: 629/297 zł

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy.

Wykładowca: Mariusz Makowski

Termin wkrótce

Szkolenie online

Cena: 599 zł

Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem aspektów zapewniania ciągłości działania.

Wykładowca: Paweł Dornfeld

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Szkolenie – ZUS – Najważniejsze zmiany w 2022.

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Szkolenie online

Cena: 399 zł

E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 279 zł

Wykonywanie przez kuratora sądowego czynności określonej jako obecność kuratora w kontaktach dziecka z rodzicem z uwzględnieniem ciążących na kuratorze obowiązków prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka i życia lub zdrowia osób objętych orzeczeniem sądu.

Wykładowca: Małgorzata Szczerbowska-Kafka

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315


FAX: 

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

Szkolenia dla deweloperów
Szkolenia dla firm deweloperskich
Szkolenia dla pośredników nieruchomości

ZNAJDŹ NAS