Katalog szkoleń


11.02.2022

Szkolenie online

Cena: 599 zł

Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem aspektów zapewniania ciągłości działania.

Wykładowca: Paweł Dornfeld

NOWE OBOWIĄZKI!

17.02.2022

10.03.2022

Szkolenie online

Cena: 299 zł

Sygnaliści – nowe wymogi prawne dla pracodawców i praktyczne rozwiązania.

Wykładowca: Monika Domino-Wolańczyk

18.02.2022

Szkolenie online

Cena: 499 zł

Cyberbezpieczeństwo w JST.

Wykładowca: Paweł Dornfeld

18.02.2022

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Dochodzenie należności w postępowaniu komorniczym.

Wykładowca: Michał Mikołajczak

25.02.2022

Szkolenie online

Cena: 549/649 zł

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacjach i uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczonej procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej od 1 stycznia 2022 r.

Wykładowca: Sędzia SN dr Helena Ciepła

25.02.2022

Szkolenie online

Cena: 299 zł

Nowe zadania sekretariatów sądowych – zmiany od lipca 2021 roku i stycznia 2022 roku.

Wykładowca: Barbara Mstowska

02.03.2022

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Komunikatywne redagowanie tekstów urzędowych oraz informacji  dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykładowca: Joanna Kałużna-Ross

11.03.2022

Szkolenie online

Cena: 549/649 zł

Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce z bankowymi propozycjami ugodowymi. Aktualne orzecznictwo.

Wykładowca: Sędzia SN dr Helena Ciepła

17.03.2022

Szkolenie online

Cena: 329 zł

Egzekucja przepadku, nawiązki, świadczenia pieniężnego oraz wykonanie kary ograniczenia wolności w formie potrącenia wysokości wynagrodzenia w postępowaniu karnym.

Wykładowca: SSR Piotr Gensikowski 

21.03.2022

Szkolenie online

Cena: 549/649 zł

Kodeks Postępowania Cywilnego po ostatnich nowelizacjach.

Wykładowca: Sędzia SN dr Helena Ciepła

28.03.2022

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Wpływ reformy kodeksu postępowania cywilnego na pracę sekretariatów sądowych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

29.03.2022

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- dane otwarte i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, Centralny Rejestr umów, zmiany w dostępie do danych publicznych.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

01.04.2022

Szkolenie online

Cena: 299 zł

Wybrane zagadnienia w sprawach karnych z elementem  zagranicznym.

Wykładowca: Magdalena Aksamitowska-Kobos

01.04.2022

Szkolenie online

Cena: 299 zł

Wybrane zagadnienia w sprawach  cywilnych i handlowych z elementem zagranicznym.

Wykładowca: Magdalena Aksamitowska-Kobos

05.04.2022

Szkolenie online

Cena: 349 zł

Ustalanie i dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym - dochodzenie na drodze egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem nowelizacji 2022r.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

26.04.2022

Szkolenie online

Cena: 369 zł

Obowiązki podmiotów publicznych w obszarze sygnalizacji.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Szkolenie online

Cena: 399 zł

Szkolenie – ZUS – Najważniejsze zmiany w 2022.

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Szkolenie hybrydowe

Cena: 299 zł

Nowy ład - Zmiany w podatkach w 2022.

Wykładowca: Doradca Podatkowy Michał Cielibała

Szkolenie online

Cena: 399 zł

E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Szkolenie online

Cena: 549 zł


Obowiązki pełnomocnika zawodowego po przebudowie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji postępowania.

Wykładowca: SSR Marcin Bik

Szkolenie hybrydowe

Cena: 549 zł

Nowa ustawa deweloperska - ochrona praw nabywców lokali i domu jednorodzinnego.

Wykładowca: SSN dr Helena Ciepła, Radca Prawny Barbara Szczytowska

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Należności sądowe w postępowaniu cywilnym.

Wykładowca: Izabela Piskorska

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Należności sądowe w postępowaniu karnym.

Wykładowca: Izabela Piskorska

Szkolenie online

Cena: 549 zł


Aspekty praktyczne zasądzania kosztów postępowania dla stron, świadków i biegłych w postępowaniu cywilnym.

Wykładowca: SSR Marcin Bik

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Postępowanie z dowodami rzeczowymi w sądach powszechnych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Szkolenie online

Cena: 279 zł

Wykonywanie orzeczeń sądowych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 449 zł

Egzekucja z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wykładowca: Michał Mikołajczak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 299 zł

Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP.

Wykładowca: Grzegorz Woźniak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 399 zł

Skargi na decyzje administracyjne oraz wnioski o wznowienie postępowania w świetle KPA. Wydawanie decyzji administracyjnych i ich uchylenie, zmiana w świetle KPA i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz artykuł 83 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 549 zł

Inwestycje dotyczące sieci uzbrojenia terenu - sieci gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne.

Wykładowca: Błażej Korczak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 399 zł

Kpa w zakresie trybów nadzwyczajnych na podstawie orzeczeń sądowo-administracyjnych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 500 zł

Nowe procedury AML po zmianach od 31 lipca 2021 r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wykładowca: Tomasz Gzela

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 399 zł

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 279 zł

Wykonywanie przez kuratora sądowego czynności określonej jako obecność kuratora w kontaktach dziecka z rodzicem z uwzględnieniem ciążących na kuratorze obowiązków prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka i życia lub zdrowia osób objętych orzeczeniem sądu.

Wykładowca: Małgorzata Szczerbowska-Kafka

Zaplanuj szkolenie zamknięte!

Cena: 549 zł

Prawo budowlane po ostatnich nowelizacjach. Cel sporządzenia i zakres rozwiązań zamieszczanych w projekcie technicznym.

Wykładowca: Błażej Korczak

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315


FAX: 

22/378 29 50

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS