Katalog szkoleń


TERMIN GWARANTOWANY

7.05.2021
Szkolenie online

Jak zrealizować obowiązki wobec osób ze szczególnymi potrzebami – zagadnienia praktyczne. Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

10.05.2021
Szkolenie online

Rozliczanie subwencji PFR – jak zrobić to poprawnie? Wykładowca: Michał Cielibała

13.05.2021
Szkolenie online

Formułowanie pytań prejudycjalnych.

Wykładowca: dr Iwona Rzucidło

14.05.2021
Szkolenie online

Sytuacja prawna i faktyczna obligatariuszy GetBack S.A.

Wykładowca: dr Iwona Rzucidło

14.05.2021, 20.05.2021
Szkolenie hybrydowe (online / stacjonarne)

Odpowiedzi na pytania przedstawione do rozstrzygnięcia Izbie Cywilnej przez Pierwszego Prezesa SN III CZP 11/21 oraz Rzecznika Finansowego III CZP 6/21. Wykładowca: dr Helena Ciepła Sędzia Sądu Najwyższego

18.05.2021
Szkolenie online

Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia oraz konieczność zmiany przez pełnomocników taktyki związanej z koncentracją materiału dowodowego wobec zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania dowodowego.

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Chojnacki

19.05.2021
Szkolenie online

Regulowanie stanów prawnych lokali i budynków oraz uzupełnianie wpisów w księgach wieczystych w tzw. starym zasobie mieszkaniowym.

Wykładowca: dr Mirosława Pytlewska.

20.05.2021
Szkolenie online

Nowe zadania sekretariatów sądowych, prowadzenie i archiwizacja akt sądowych, pozostałej dokumentacji sądowej oraz nowe standardy obsługi interesantów.

Wykładowca: Barbara Mstowska

20.05.2021
Szkolenie online

Koszty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 20.02.2021.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

21.05.2021
Szkolenie online

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej.

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Chojnacki

24.05.2021, 17.06.2021

SZKOLENIE ONLINE

ZŁOTE NA FRANKI jak za MIDASA. Prawne i ekonomiczne aspekty kredytów indeksowanych.

Wykładowca: Biegły Rewident Ireneusz Łazarski

25.05.2021
Szkolenie online

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych i funduszy emerytalnych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie SN.

Wykładowca: dr Helena Ciepła Sędzia Sądu Najwyższego

26.05.2021

SZKOLENIE ONLINE

Postępowanie związane z zażaleniami poziomymi w sekretariatach wydziałów ksiąg wieczystych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

27.05.2021
Szkolenie online

AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wykładowca: Tomasz Gzela

27.05.2021
Szkolenie online

Szkolenie online. KREDYTY FRANKOWE – warsztaty.

Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński

27.05.2021
Szkolenie online

Szkolenie online. Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianie przepisów.

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

31.05.2021
Szkolenie online

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - zagadnienia praktyczne, wybrane orzecznictwo.

Wykładowca: Katarzyna Bajson.

1.06.2021
Szkolenie online

Uzasadnienie orzeczeń sądowych w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Wykładowca: dr Iwona Rzucidło

8.06.2021
Szkolenie online

Skargi na decyzje administracyjne oraz wnioski o wznowienie postępowania w świetle KPA. Wydawanie decyzji administracyjnych i ich uchylenie, zmiana w świetle KPA i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz artykuł 83 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

8.06.2021
Szkolenie online

Metody redagowania uzasadnienia decyzji administracyjnej – relacja między faktami i prawem. Wykładowca: dr Iwona Rzucidło.

8.06.2021
Szkolenie online

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak.

9.06.2021

Szkolenie online

Postępowanie z dowodami rzeczowymi w sądach powszechnych.

Wykładowca: Barbara Mstowska

9.06.2021

Szkolenie online

Zmiany dotyczące lokali w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność: zakres przedmiotowy przekształceń, dokumenty niezbędne do skutecznych wpisów w księgach.

Wykładowca: dr Mirosława Pytlewska.

10.06.2021

Szkolenie online

Zarządzanie antykorupcyjne.

Wykładowca: Magdalena Gzela.

10.06.2021
Szkolenie online

Wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska i Ocen oddziaływania na środowisko w praktyce zarządzania emisjami do powietrza.

Wykładowca: Bartosz Kuśmidrowicz.

11.06.2021
Szkolenie online

Nowy model orzekania kary łącznej wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniem o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) [tzw. Tarcza 4.0]. 

Wykładowca: Sędzia SN dr hab. Dariusz Świecki.

15.06.2021
Szkolenie online

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

17.06.2021
Szkolenie online

Wymogi dokumentów wydawanych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i stanowiących podstawy zmian w księgach.

Wykładowca: dr Mirosława Pytlewska.

21.06.2021

Szkolenie online

Wpływ reformy kodeksu postępowania cywilnego na pracę sekretariatów sądowych - nowe zadania.

Wykładowca: Barbara Mstowska

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:

534 006 501
534 007 315

GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS