Szkolenie online

Egzekucja z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Wykładowca: Michał Mikołajczak, Data: 13.05.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00


Adresaci szkolenia:


1) pracownicy organów egzekucyjnych (urzędy skarbowe, ZUS), którzy zajmują się dochodzeniem należności publicznoprawnych,
2) prawnicy (adwokaci, radcy prawni, sędziowie) zainteresowani uzyskaniem praktycznej wiedzy o egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem kilkunastu praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego.

Korzyści ze szkolenia:


1) zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji z rachunku bankowego,
2) ograniczenie zarzutów ze strony zobowiązanych lub innych uczestników postępowania  składanych w związku z nieprawidłowościami w zakresie egzekucji z rachunku bankowego,
3) usprawnienie pracy i oszczędność czasu osób podejmujących czynności związane z egzekucją z rachunku bankowego,
4) dbałość o wizerunek organu egzekucyjnego – lepsze postrzeganie organu przez zobowiązanych oraz innych uczestników postępowania egzekucyjnego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
1.1. Rodzaje rachunków bankowych
1.2. Rodzaje postępowań egzekucyjnych do rachunku bankowego
2. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2.1. Zajęcie rachunku bankowego
2.1.1. Chwila zajęcia rachunku
2.1.2. Zakres zajęcia
2.1.2.1. Rachunki podlegające egzekucji
2.1.2.2. Wyłączenia od egzekucji, w tym tzw. kwota wolna od zajęcia
2.1.2.3. Egzekucja z rachunku wspólnego
2.1.2.3. Egzekucja z rachunku jednostki budżetowej
2.1.2.4. Egzekucja z rachunku prowadzonego w walucie obcej
2.1.2.5. Egzekucja z rachunku lokaty terminowej
2.1.2.6. Zajęcie rachunku a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego
2.1.2.7. Wypłaty z zajętego rachunku na poczet bieżących wynagrodzeń za pracę, alimentów i rent
2.1.3. Skutki zajęcia
2.1.3.1. Zakaz dokonywania wypłat z zajętego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego
2.1.3.2. Obowiązek przekazania organowi egzekucyjnemu zajętej kwoty lub poinformowania organu o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty
2.1.3.3. Obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o zbiegu egzekucji
2.1.4. Zbieg egzekucji do rachunku bankowego
2.1.4.1. Zbieg egzekucji administracyjnych do rachunku
2.1.4.2. Zbieg egzekucji administracyjnej oraz komorniczej do rachunku
2.1.4.3. Szczególne rodzaje zbiegu egzekucji administracyjnej oraz komorniczej do rachunku
2.2. Zajęcie rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono dowód imienny

Prowadzący

Michał Mikołajczak - radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa bankowego oraz egzekucyjnego, współpracownik renomowanych poznańskich kancelarii prawnych zajmujących się m.in. obsługą prawną banków, a od 2009 r. twórca własnej kancelarii radcy prawnego, autor licznych szkoleń oraz komentarzy praktycznych publikowanych w Systemie Informacji Prawnej LEX, doświadczony i uznany trener (ponad 80 przeprowadzonych szkoleń).

Zapisz się

449zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online
DataCzas trwania:

13.05.2022 - w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto) - szkolenie online


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS