Szkolenie hybrydowe (online/stacjonarne)

Cywilnoprawne aspekty wykonania umowy kredytowej wobec kredytobiorcy w razie jego śmierci.


Wykładowca: Sędzia SN dr Helena Ciepła, Data: 21.09.2021, Czas trwania: 9.30 – 15.30


Program szkolenia

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej
2. Reprezentacja osób fizycznych i osób prawnych
3. Śmierć osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

3.1. Śmierć osoby fizycznej (kredytobiorcy) a wymagalność wierzytelności Banku
3.2. Śmierć osoby fizycznej (kredytobiorcy) a prowadzone postępowania egzekucyjne
3.3. Postępowanie spadkowe i akt poświadczenia dziedziczenia
3.4. Legitymacja banku do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po kredytobiorcy lub wystąpienia o uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia po zmarłym kredytobiorcy (wymagane dokumenty i opłaty)
3.4.1. Ustawowy krąg spadkobierców
3.4.2. Dziedziczenie testamentowe
3.4.3. Przyjęcie spadku (proste i z dobrodziejstwem inwentarza) i jego skutki
3.4.4. Odrzucenie spadku i jego skutki
3.4.5. Akt poświadczenia dziedziczenia
3.4.4. Czynności Banku po ustaleniu spadkobierców

Prowadzący

Sędzia SN dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zapisz się

Wybierz termin i miejsce szkolenia
21.09.2021 Warszawa - 649 zł netto
21.09.2021 Szkolenie Online - 549 zł netto
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online/Warszawa
DataCzas trwania:

21.09.2021 - w godzinach 9.30 – 13.30.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie  punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto) - szkolenie online

Cena: 649 PLN+23% VAT (798,27 PLN brutto) - szkolenie stacjonarne

Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS