Szkolenie online

Cyberbezpieczeństwo w JST.


Wykładowca: Paweł DornfeldData: 18.02.2021, Czas trwania: 9.00 – 15.00Tematyka bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz cyberbezpieczeństwa w dzisiejszych czasach towarzyszy każdej organizacji. Zarówno instytucje publiczne oraz firmy prywatne zmagają się z coraz większymi zagrożeniami związanymi z tą dziedziną funkcjonowania organizacji. Jedynym sposobem aby zapobiegać zagrożeniom i minimalizować ewentualne skutki jest wdrażanie coraz to nowych technologii IT oraz podnoszenie świadomości pracowników poprzez regularne szkolenia.
Nowe projekty takie jak Cyfrowa Gmina oraz wdrażane nowe uregulowania prawne dobitnie wskazują na jakie zagrożenia należy przygotować organizację.


W czasie szkolenia omówimy realne problemy, z którymi może zetknąć się użytkownik: 

· Na jakie maile zwracać uwagę?

· Jak bezpiecznie przechowywać dane?

· Modelowe sposoby działania hackerów

·  Jak przesyłać poufne dane?

·  Jak bezpiecznie korzystać z przeglądarki?

· Inne

Program szkolenia


1.    Zasady bezpieczeństwa informacji
2.    Cyberbezpieczeństwo - jak dbać o bezpieczeństwo
3.    Cyberbezpieczeństwo w świetle przepisów
4.    Bezpieczeństwo systemów informatycznych
5.    Zagrożenia dla systemów informatycznych
6.    Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych
7.    Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i cybernetyki.

Prowadzący - Paweł Dornfeld

W czasie pracy zawodowej zdobyłem doświadczenie w samorządzie oraz w oświacie pracując w starostwie powiatowym oraz kilku placówkach oświatowych jako nauczyciel informatyki i przedmiotów technicznych, pełniłem również funkcję radnego rady gminy. Przez wiele lat prowadziłem szkolenia z zakresu informatyki oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.
Obecnie zajmuję się systemami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, zabezpieczeniami elektronicznymi oraz łącznością. Prowadzę również zajęcia w WSB w Opolu.
Kierunki zainteresowań:  informatyka, zarządzanie bezpieczeństwem informacji,  ciągłość działania po awarii, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwie Informacji,  bezpieczeństwo informacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, zarządzanie kryzysowe,  informatyka, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych osobowych w administracji, ochrona danych osobowych w zakresie tzw. dyrektywy policyjnej.


Zapisz się

499zł netto

Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny*
VAT ZW
NIP*
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce:

Platforma online
DataCzas trwania:

18.02.2022 - w godzinach 9.00 – 15.00.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)


Cena szkolenia online obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


Fax:

22/378 29 50


GODZINY PRACY
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS