Szkolenie online

AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Wykładowca: Tomasz Gzela, Data: 23.08.2021/18.10.2021, Czas trwania: 10.00 – 14.30


Partner szkolenia:

Webinar wprowadzający do szkolenia

Program szkolenia

FREE BONUS!

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy zestaw procedur oraz mapę ryzyk do wdrożenia w kancelarii.


1. Źródła polskiego AML, czyli ustawa z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r.
2. Pranie pieniędzy, czyli przestępstwo z art.299 kk – praktyczne przykłady 3. Finansowanie terroryzmu, czyli przestępstwo z art.165a kk – praktyczne przykłady
3. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła przychodów /dochodów/ – jak rozróżnić, jak postępować; różnice i podobieństwa
4. Kiedy Adwokat i Radca Prawny podlega ustawie, czyli nabywa status instytucji obowiązanej
5. Zakres przedmiotowy czynności Adwokata i Radcy Prawnego a AML
6. Obowiązki:
- szkolenie ustawowo wskazane art.52 AML
- procedura
- identyfikacja klienta
- zarządzanie ryzykiem i skutki dla klienta
- raportowanie a tajemnica zawodowa

7. Gotówka w obrocie a AML
8. Omówienie procedury w tym procedury sygnalisty
9. Casusy w tym zgłaszane w trakcie lub wcześniej elektronicznie
10. Obsługa klientów, którzy również mają status instytucji obowiązanej /Rejestr beneficjentów CRBR
11. Rekapitulacja

Prowadzący

Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania “praniu pieniędzy”. Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \”praniu pieniędzy\”, kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika – przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Zapisz się

500zł netto/os.

23.08.2021
18.10.2021
Imię i nazwisko zamawiającego*
E-Mail zamawiającego*
Telefon *
Adres korespondencyjny
VAT ZW
NIP
Warunki uczestnictwa


1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Szczegóły organizacyjne

Data:

23.08.2021/18.10.2021

Miejsce:

Platforma online.
Czas trwania:

1 dzień w godzinach 10.00 – 14.30.


Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 6 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Termin nadesłania zgłoszenia:

najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Cena: 500 PLN+23% VAT (615 PLN brutto)/os.

Cena obejmuje:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

VAT ZW:

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

Płatność:

Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Kontakt

EMAIL:

szkolenia@szkolenia-eureka.pl

 

TEL:
534 006 501
534 007 315


FAX:

22/378 29 50

GODZINY PRACY:
Pracujemy od poniedziałki do piątku
w godzinach 8:00 - 17:00

ADRES

Okulickiego 4, 
05-500 Piaseczno
NIP: 527-270-31-55
REGON: 146934525

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji
Szkolenia dla prawników
Szkolenia dla sądów
Szkolenia KPC
Punkty szkoleniowe OIRP
Punkty szkoleniowe ORA
Szkolenia z egzekucji administracyjnej
Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
Szkolenie z zamówień publicznych

ZNAJDŹ NAS