Szkolenie online

Kredyty frankowe - warsztaty.


Wykładowca: Radca Prawny dr Marcin Jagodziński


Centrum Szkoleń Eureka S.C

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota

Organizator: Centrum Szkoleń Eureka S.C
Partnerzy szkolenia:
JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni,
 Kancelaria prawna radca prawny Adam Sobota


Know – how oraz doświadczenie wykorzystywane w trakcie szkolenia:
W trakcie szkolenia zostanie wykorzystane know – how oraz doświadczenie praktyczne wyniesione z wieloletniej praktyki na „Sali sądowej”, jak również doświadczenie i know – how kilkuset prowadzonych spraw frankowych.
Partnerzy szkolenia, to jest JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni oraz Kancelaria Prawna radcy prawnego Adama Soboty, wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych – mogąc się wykazać sukcesami przeciwko niemalże wszystkim bankom działającym na polskim rynku. Warto również nadmienić, że partnerzy szkolenia byli jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się i wyspecjalizowali w procedowaniu spraw frankowych.

Program szkolenia

 • 1. Reklamacja i wniosek o wydanie zaświadczenia – czyli jak skutecznie walczyć o wydanie odpowiednich dokumentów do sprawy frankowej.
 • 2. Aneksy do umów frankowych – analiza potencjalnych zagrożeń związanych z modyfikacją umów frankowych w trakcie ich wykonywania.
 • 3. Pozew – przykłady formułowania komparycji pozwu oraz wniosków dowodowych przeciwko poszczególnym Bankom.
 • 4. Odpowiedź na pozew – argumenty Banków mające na celu obronę przed roszczeniami kredytobiorców.
 • 5. Pytania do świadków banku – przegląd najważniejszych wątków i przykłady podchwytliwych pytań mających istotne znaczenie dla sprawy.
 • 6. Pytania do klientów – czyli co jest istotne dla postępowania i czego się wystrzegać w pytaniach Banku.
 • 7. BONUS – zabezpieczanie roszczeń frankowych – omówienie przykładowych wniosków, które znalazły uznanie w oczach sądów.
 • 8. Apelacja w sprawach frankowych.
 • 9. BONUS – przedstawienie wybranych zagadnień szczegółowych specyficznych dla poszczególnych Banków lub konkretnych rodzajów umów funkcjonujących w ramach poszczególnych Banków.
 • Analiza konkretnych casusów z praktyki (nieprzedstawionych w pozostałych fragmentach szkolenia), pozostałe zagadnienia praktyczne – dostosowane do potrzeb Uczestników szkolenia.
 • Prowadzący

  Radca Prawny dr Marcin Jagodziński


  Radca prawny (OIRP Wrocław), radca prawny specjalizujący się w postępowaniach sądowych – w tym postępowaniach dotyczących tzw. kredytów frankowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

  Zapisz się

  1799zł netto

  Imię i nazwisko zamawiającego*
  E-Mail zamawiającego*
  Telefon *
  Adres korespondencyjny*
  VAT ZW
  NIP*
  Warunki uczestnictwa


  1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.
  2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

  Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

  3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

  Szczegóły organizacyjne

  Data:

  27.05.2021

  Miejsce:

  Platforma online.
  Czas trwania:

  1 dzień w godzinach 9.00 – 17.00.


  Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 12 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

  Formularz zgłoszeniowy:

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

  Termin nadesłania zgłoszenia:

  najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

  Cena: 1799 PLN+23% VAT (2212,77 PLN brutto) - szkolenie online


  Cena obejmuje:

  udział w szkoleniu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  VAT ZW:

  Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

  Płatność:

  Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

  Pola oznaczone znakiem * są wymagane

  Kontakt

  EMAIL

  szkolenia@szkolenia-eureka.pl

   

  TEL:
  534 006 501
  534 007 315

  GODZINY PRACY
  Pracujemy od poniedziałki do piątku
  w godzinach 8:00 - 17:00

  ADRES

  Okulickiego 4, 
  05-500 Piaseczno
  NIP: 527-270-31-55
  REGON: 146934525

  NASZE SZKOLENIA

  Szkolenia dla administracji
  Szkolenia dla prawników
  Szkolenia dla sądów
  Szkolenia KPC
  Punkty szkoleniowe OIRP
  Punkty szkoleniowe ORA
  Szkolenia z egzekucji administracyjnej
  Szkolenie z kodeksu spółek handlowych
  Szkolenie z zamówień publicznych

  ZNAJDŹ NAS