Szkolenie online. KOLEJNA DUŻA NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE, uchwalona przez Sejm 13 lutego i wprowadzona w życie 19 września 2020 roku (oraz 5 drobniejszych nowelizacji „na stałe” i 3 „czasowe” już wprowadzone od początku roku 2020). Wykładowca: Jerzy Dylewski

27.11.2020, 16.12.2020

Zapraszamy

previous arrow
next arrow
Slider

NOWOŚCI SZKOLENIOWE


Szkolenie online. KOLEJNA DUŻA NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE, uchwalona przez Sejm 13 lutego i wprowadzona w życie 19 września 2020 roku (oraz 5 drobniejszych nowelizacji „na stałe” i 3 „czasowe” już wprowadzone od początku roku 2020). Wykładowca: Jerzy Dylewski


27.11.2020, 16.12.2020

Szkolenie online

Dowiedz się więcej

Szkolenie online. UZASADNIENIE ORZECZEŃ SĄDOWYCH. Wykładowca: dr Iwona Rzucidło.


9.12.2020

Szkolenie online

Dowiedz się więcej

Szkolenie hybrydowe. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych i kredytów frankowych. Wykładowca: dr Helena Ciepła Sędzia Sądu Najwyższego.


15.12.2020

Szkolenie hybrydowe (online / stacjonarne)

Dowiedz się więcej


EUreka – Twoje centrum szkoleń

Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa.

Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników

Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na:
  • szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych,
  • administrowaniu danych osobowych,
  • tworzeniu umów,
  • realizowaniu zadań finansowo-księgowych.
Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa w zakresie obsługiwanych procesów, a także wszelkich zmian i nowelizacji, które wpływają lub mogą wpływać na wykonywane przez Państwa obowiązki zawodowe. W zależności do tematyki szkolenia oraz indywidualnych potrzeb uczestników Centrum szkoleń EUreka organizuje szkolenia skupiające się odpowiednio na aspektach teoretycznych i praktycznych poszczególnych zagadnień. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Katalogiem Szkoleń, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu z Asystentką Działu Szkoleń.

Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera kierowanego na podany adres e-mail, w tym kontakt na urządzenia końcowe w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Klienta jest Małgorzata Buchalska i Dorota Bienkowskawspólnicy w Centrum Szkoleń Eureka s.c .z siedzibą ul. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania newslettera.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.a ) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące administratora, np. dostawcy usług informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie przez Panią/Pana jest dobrowolne, niepodanie danych oznacza brak możliwości otrzymywania newslettera.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

NASI KLIENCI

KONTAKT