telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji.

Termin i miejsce: do uzgodnienia z klientem

 godz: 10.00-15.00

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia:
Poznanie metod skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy oraz obniżania poziomu stresu.

Metody pracy:
wykładowo – warsztatowe, z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

 

Program:

1. POJĘCIE „STRESU” – POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

2. ŹRÓDŁA STRESU

Cel: integracja uczestników oraz uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

3. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – OSOBISTA „MAPA SYTUACJI STRESOGENNYCH” (AUTODIAGNOZA )

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.

4. PRZESZKODY W PROWADZENIU HARMONIJNEGO ŻYCIA, UMIEJĘTNOŚĆ ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat przeszkód w prowadzeniu harmonijnego życia.

5. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – MENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI TRUDNYCH

Cel: poznanie mentalnych technik pomocnych w przygotowaniu się do trudnych sytuacji.

6. TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

7. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – KSZTAŁTOWANIE ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 399 PLN+23% VAT (490,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word