telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

7-8.10.2019 r. (poniedziałek,wtorek) 

godz.: I dzień 10.00-16.00, II dzień 9.00- 15:00, Warszawa

Cele szkolenia

Główny cel szkolenia

Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy.

Uczestnicy:

 • potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną

 • potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw

 • potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie

 1. Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej wynikającej z pracy w Urzędzie Pracy

Uczestnicy:

 • dokonali autodiagnozy reakcji na stres

 • poznali i potrafią wykorzystać w praktyce techniki zapobiegania i ograniczania skutków stresu

 • zapoznali się i oraz potrafią wykorzystać w praktyce metody relaksacyjne

 • wypracowali indywidualne narzędzia redukujące stres

 1. Nabycie umiejętności zarządzania własną energią

Uczestnicy:

 • nabyli wiedzę nt. różnych rodzajów energii oraz ich źródeł (energia umysłowa, fizyczna, emocjonalna, duchowa)

 • potrafią zdiagnozować własny potencjał energetyczny oraz najbardziej uciążliwe „pochłaniacze energii”

 • znaleźli indywidualne sposoby „ładowania akumulatorów”

 • poznali zasady „zdrowego stylu życia”

 1. Nabycie umiejętności automotywacji

  Uczestnicy:

 • potrafią wskazać indywidualne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na motywację,

 • poznali różnorodne techniki motywacyjne

 • określili swój indywidualny styl motywacyjny

 1. Przekazanie praktycznych technik i narzędzi postawy asertywnej wobec pracowników i klientów Urzędu Pracy

  Uczestnicy:

 • dokonali autodiagnozy sytuacji, które ograniczają możliwość wprowadzenia w życiu równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym

 • są świadomi własnych barier i lęków związanych z sytuacją trudną

 • znają i potrafią wykorzystać asertywne narzędzia komunikacji

 • wzmocnili własną wiarę w siebie i podnieśli poziom samoakceptacji

Program szkolenia – zakres merytoryczny

I. Wstęp i kwestie organizacyjne

 • Przedstawienie się trenera i uczestników.

 • Przedstawienie celów i agendy szkolenia.

 • Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

 II. Sytuacja trudna w Urzędzie Pracy

sytuacja trudna- definicja, determinanty, rodzaje

• (PPTER) przyczyna vs. problem vs. trudność vs. emocje vs. reakcja

Przykładowe ćwiczenia:

„Moja sytuacja trudna”- indywidualne case study- każdy z uczestników opisuje na kartce swój przykład sytuacji trudnej odpowiadając na pytania zapisane na formularzu. Następnie na forum opowiada sytuację i rozpisujemy ją wg autorskiej koncepcji PPTER. Udowadniając, że:

1. Każda sytuacja trudna charakteryzuje się tym samym procesem (PPTER)

2. Nie każdy problem jest trudnością, a co za tym idzie nie każda sytuacja problematyczna jest trudna

 1. Sytuacja trudna to problem + emocje, zatem aby lepiej radzić sobie z problemem trzeba lepiej opanować zarządzanie emocjami.

III. Proaktywność w sytuacji trudnej

strefa komfortu, strefa wpływu – pracownika Urzędu Pracy

• korzyści sytuacji trudnej

• model góry lodowej

• asertywność

Przykładowe ćwiczenia:

„Jujitsu” – ćwiczenie inspirowane wschodnimi sztukami walki. Pokazuje co się dzieje z ciałem w zależności od reakcji na bodźce. Uczestnicy w parach (na zmianę w 2 rundach) delikatnie popychają drugą osobę i obserwują jej reakcję. Ćwiczenie jest punktem wyjścia do dyskusji nad reakcjami w sytuacjach stresowych.

„Ładne NIE”- słowo nie ZAWSZE odbierane jest przez ludzki umysł jako coś negatywnego i jest bodźcem wywołującym reakcję obronną. Ćwiczenie uczy jak odmawiać w inny asertywny i mniej stresujący sposób.

 IV. Stres

 • Stres, stresory - definicja, źródła

 • Skutki (pozytywne i negatywne) stresu

 • „Strategia wpływu” – reakcja na stresory

 Przykładowe ćwiczenia:

„Stres” – burza mózgów nt. skojarzeń związanych ze stresem . Uczestnicy podają skojarzenia a trener zapisuje je w 6 kategoriach (bez nazywania) następnie wspólnie budują definicję stresu. Flipchart będzie potrzebny do dalszej części szkolenia.

„Co mnie stresuje?” – uczestnicy podają wszystkie stresory z pracy i domu. Następnie odpowiadają nt. czy i w jakim stopniu mają wpływ na dany stresor. Punkt wyjścia do dyskusji nt. 3 reakcji na stresory.

 V. Biologiczne podstawy stresu

 • proces reakcji stresowej

 • funkcjonowanie mózgu

 • Stres biologiczny i psychologiczny

Przykładowe ćwiczenia:

„Rysiu” – trener w humorystyczny sposób opowiada historię Rysia – człowieka pierwotnego. Pokazując po co i w jakich sytuacjach powstał stres (biologiczny). Historia generuje salwy śmiechu. Następnie przeprowadzony jest mini wykład nt. reakcji mózgu w sytuacjach stresogennych oraz wyjaśnienie w jaki sposób działają poszczególne emocje.

Kolejnym krokiem jest „Ekspozycja społeczna przypadkowego uczestnika” oraz pokazanie podobieństw do reakcji „Rysia” – punkt wyjścia do rozmowy o stresie psychologicznym i sposobach radzenia sobie ze stresem

 VI. Radzenie sobie ze stresem

 • konfrontacyjny i unikowy styl radzenia sobie z problemami

 • techniki antystresowe

 • zarządzanie energią życiową – test

Przykładowe ćwiczenia:

Wykład oraz proste ćwiczenia i techniki antystresowe

„moja energia”– uczestnicy dokonują autoanalizy swojego stylu życia oraz uświadamiają sobie jakie obszary wymagają poprawy oraz jakie skutki może brak działań za sobą ponieść.

„Moje zdjęcie” – trener prowadzi wizualizację relaksacyjną. Przekazuje informacje w jaki sposób można wykorzystywać indywidualne „zdjęcie” w sytuacji stresogennej.

 VII. Inteligencja emocjonalna i asertywność

 • podstawowe pojęcia dot. inteligencji emocjonalnej- czym jest, na czym polega, z czego wynika

 • poznanie komponentów inteligencji emocjonalnej- autodiagnoza

 • podstawowe techniki wpływające na wzrost samoświadomości, samooceny i pewności siebie

 • narzędzia asertywnej komunikacji – komunikat JA, informacja zwrotna

Przykładowe ćwiczenia:

 • koło kompetencji EQ

 • kwestionariusz autodiagnozy

 • burza mózgów

 • komplementy

 VIII. Zarządzanie energią

 • definicja, rodzaje energii życiowych (energia umysłowa, fizyczna, emocjonalna, duchowa)

 • wpływ deficytów energii na funkcjonowanie jednostki i osiąganie celów

 • wskazanie źródeł energii

 • autoanaliza własnych nawyków i ich skutków

Przykładowe ćwiczenia:

 • linia energii

 • kwestionariusz autodiagnozy

 • burza mózgów

 IX. Automotywacja pracownika Urzędu Pracy

 • schemat góry lodowej w aspekcie motywacji

 • najczyściejsze motywatory

 • relacja pomiędzy etapem kariery zawodowej, a preferowanymi rodzajami motywacji

 • metody pozyskiwania wiedzy indywidualnych źródeł motywacji

Przykładowe ćwiczenia:

 • burza mózgów

 • praca w podgrupach – co sprawia, że jestem szczęśliwy

 • praca z rysunkiem – „W nocy przyszła wróżka”

X. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

podsumowanie szkolenia, pytania

• rozdanie certyfikatów

• ankieta ewaluacyjna

Opis metodyki szkolenia

80% metody praktyczne

 • gry szkoleniowe

 • ćwiczenia w parach i grupach – możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, efekt synergii

 • testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań

 • samodzielne projektowanie i wykorzystywanie narzędzi

 • case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

 • dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń

 • scenki rodzajowe- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia

 • analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję

20% metody teoretyczne

 • mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień

 • prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy

Prowadzący

Trener kompetencji miękkich/ akredytowany coach (ACC).
Magister Komunikacji w  Biznesie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwentka Szkoły Trenerów oraz Polskiej Szkoły Coachingu oraz Projektu „Coach –ICF” (akredytowanych przez ICF  (International Coach Federation). Menadżer ds. rozwoju w międzynarodowej korporacji. Właścicielka firmy Akademia Zmian Szkolenia & Coaching.

W kręgu jej zainteresowań zawsze byli i są ludzie oraz zmiany, co wpłynęło bezpośrednio na kształcenie się w trenerstwie i coachingu. W pracy najbliższe są jej aspekty związane z podnoszeniem jakości relacji (komunikacja, asertywność, motywowanie, budowanie zespołów), jak i szeroko rozumianego rozwoju osobistego oraz rozwoju organizacji (zarządzanie zmianą, zarządzanie przez coaching, budowanie tożsamości i wizerunku firmy, obsługa klienta). Zarówno szkolenia jak i coaching prowadzi w języku polskim lub angielskim.

Praca jest jej pasją oraz przenika każdy aspekt jej życia. Jej mottem jest: „Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni.” Osobiście uważa, że jest uzależniona od zmian.
Poza pracą uwielbia podróżować, jeździć na nartach i słuchać muzyki filmowej.
Prowadziła szkolenia m.in. dla: Arcelor, Pracuj.pl, Credit Suisse, Urząd Miejski w Warszawie, Polpharma, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ZUS, TESCO, PKP, PARP, Inkubator Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Volvo, Rosti, Projekt Erasmus +, BorgWarner, HP.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 799 PLN+23% VAT (982,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: