telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Zarządzanie Flotą Samochodową - kluczowe elementy wiedzy dla osób zarządzających flotami pojazdów

4-5.10.2017 (środa-czwartek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Cel szkolenia:

1. wskazanie kluczowych kompetencji Fleet Managera dziś i jutro
2. omówienie podstawowych składowych wiedzy niezbędnej do skutecznego zarządzania flotą aut w firmie a w tym:
a. Car Policy – główny dokument flotowy w przedsiębiorstwie regulujący prawa i obowiązki firmy, fleet managera oraz pracowników korzystających z aut firmowych
b. TCO (Całkowite Koszty Utrzymania) – zbudowanie umiejętności wyliczenia rzeczywistego kosztu utrzymania floty w firmie (zakup i sprzedaż auta, wybór pojazdu, serwisy, ubezpieczenia, paliwa, finansowanie, narzędzia i programy wsparcia itp.)
3. rozwinięcie umiejętności budowania RFP (zapytania ofertowego) w obszarze CFM (katalogi usług, Service Level Agreement (SLA), mierzalność poziomu świadczonych usług itp.)
4. wskazanie kluczowych zagrożeń w zapisach umów wynajmu długoterminowego

Metody pracy:

 • Wszystkie zajęcia poprowadzone zostaną̨ z wykorzystaniem aktywnych form pracy,maksymalnie angażujących uczestników do bezpośredniego udziału w zajęciach.
 • W/w formy to: prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach, studium przypadku, burza mózgów, praca z tekstem, kalkulacje z Excelem, Internet.
 • W trakcie szkolenia słuchacze otrzymają na własność dokument wzorcowej Car Policy oraz przykładowy kalkulator (plik Excel) służący do prostego wyliczenia TCO dla firmy.
 • Ostateczna treść́ i poziom szczegółowości szkolenia zostanie dostosowana do potrzeb i przygotowania merytorycznego uczestników.
 • Zajęcia skierowane do różnego poziomu zaawansowania słuchaczy mogą̨ się̨ nieznacznie różnić́ pod względem dokładnego przebiegu oraz określonych ram czasowych.

 

Program Szkolenia:

1. Kompetencje Fleet Managera - 0,5 godziny lekcyjnej

 • Omówienie podstawowych umiejętności (dziś i jutro), które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań na w/w stanowisku.
 • Wiedza niezbędna do planowania rozwoju personalnego, zarówno dla osób pełniących lub kandydujących na w/w funkcję, jak i dla osób zarządzających kadrami i/lub całą firmą.

2. Car Policy – podstawowy dokument flotowy regulujący prawa i obowiązki firmy i pracownika w stosunku do pojazdów wykorzystywanych w firmie (własnych, leasingowanych, wynajmowanych, użytkowanych itp.) - 3,5 godziny lekcyjnej

Na przykładzie wzorcowego dokumentu wspólna ze słuchaczami analiza (krok po kroku) wszystkich zapisów w/w dokumentu wraz z przykładami odnoszącymi się do
ich floty i sytuacji i zagrożeń występujących w rzeczywistości a w szczególności:

a) odpowiedzialność firmy (w tym zarządu) w obszarze floty
b) zadania i odpowiedzialności osób zarządzających flotą
c) obowiązki pracownika w stosunku do powierzonego mienia (auta) wraz z ustaleniem odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia, szkody komunikacyjne itp.
d) obowiązkowa dokumentacja – protokoły zdawczo – odbiorcze, oświadczenia, regulaminy, obiegówki itp.
e) używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
f) opis procesów i procedur istotnych z punktu widzenia floty

3. TCO - 4 godziny lekcyjne

Omówienie części składowych realnych kosztów utrzymania floty w przedsiębiorstwie oraz ich planowanie i budżetowanie.

W ramach zajęć i ćwiczeń omówimy m.in.:

a) zasady wyboru optymalnego pojazdu,
b) zasady jego zakupu,
c) typ finansowania (gotówka, kredyt, leasing, wynajem),
d) optymalny okres użytkowania auta
e) ubezpieczenie i sposoby likwidacji szkód,
f) koszty utrzymania takie jak serwis, opony itp.,
g) rodzaje paliw i normy spalania,
h) koszty personalne,
i) sprzedaż samochodu wycofanego z eksploatacji.

Wspólnie ze słuchaczami zbudujemy przykładowy model kalkulacyjny (Excel) niezbędny w codziennej analizie TCO w firmie.

4. Zapytanie ofertowe – jak zbudować skuteczne zapytanie ofertowe w celu otrzymania całkowicie porównywalnych z sobą ofert na rzeczy i usługi, które chcemy kupić a nie które dostawcy chcą nam sprzedać - 2 godziny lekcyjne

Kluczową umiejętnością w obszarze floty są kompetencje dotyczące obszaru zakupów. Niezależnie czy mamy do czynienia z zakupem pojazdów, serwisów,ubezpieczeń, opon, źródeł i sposobów finansowania itp. Fleet Manager powinien potrafić sporządzić prawidłowe zapytania ofertowe w sposób optymalny i efektywny dla firmy, zrozumiały i jasny dla dostawców, nie pozwalający na różne interpretowanie zawartych w nim treści, tak aby w czytelny i porównywalny sposób móc analizować i skutecznie wybierać najlepsze propozycje.

Zajęcia opierać się będą o przykładowe zapytanie ofertowe na usługi wynajmu długoterminowego (najbardziej wieloformatowe zapytanie z obszarze zarządzania flotą, zawierające wszystkie możliwe usługi: zakup pojazdu, serwis, opony, ubezpieczenia, samochody zastępcze itp.). Wspólnie ze słuchaczami zbudowany zostanie katalog oczekiwanych usług, omówione zostaną kluczowe elementy SLA wraz z przykładowymi propozycjami mierzenia jakości świadczonych przez dostawcę usług. Nabyte umiejętności zdecydowanie podniosą efektywność i skuteczność działań zakupowych obejmujących flotę.

5. Umowy najmu długoterminowego - obszary zagrożeń - 2 godziny lekcyjne

Istotnym elementem pracy osób zarządzających flotą jest negocjowanie umów z dostawcami, zapewniających biznesowe bezpieczeństwo firmy. Na podstawie coraz
popularniejszych umów wynajmu długoterminowego (wynajem, leasing z serwisem i wysoką wartością wykupu) omówione zostaną wszystkie kluczowe zagrożenia i ryzyka zawarte w w/w umowach wraz z propozycjami stosownych zabezpieczeń.

Główne zainteresowania skierujemy na:

a) gwarancje jakości świadczonych usług
b) rekalkulacje umowy w trakcie jej trwania
c) refaktury
d) kary umowne
e) pulowanie kilometrów, opon itp.
f) zwrot pojazdu po zakończeniu umowy

6. Zakończenie szkolenia.

Prowadzący

Krzysztof Sosnowski

Ekspert w zakresie optymalizacji procedur zarządzania flotą pojazdów w firmach, współtwórca branży flotowej i pierwszych firm wynajmu w Polsce. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony w plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej i "100 najbardziej wpływowych osób branży flotowej".

Podwójny Laureat Auto Finance Network Londyn 2015.
Pełnił funkcję Dyrektora ds. Rynku Motoryzacyjnego w ZPL (Związek Polskiego Leasingu).

Obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Hertz Leasing, Dyrektora Handlowego w Prime Car Management (Masterlease Group), Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w ING Car Lease Polska a ostatnio pracował jako Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu w Alphabet Polska Fleet Management (BMW Group).

Specjalizuje się również w audycie flot, weryfikacji kosztów serwisu i zużycia paliwa, zarządzaniu ryzykiem, likwidacji szkód – we wszystkich aspektach zarządzania i optymalizacji firmowej floty.

Wieloletni wykładowca i prelegent, obecnie prowadzi zajęcia dla fleet managerów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor wielu artykułów w prasie biznesowej i motoryzacyjnej

Więcej informacji:

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 949 PLN+23% VAT (1167, 27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
 1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.

Nowa klasyfikacja środków trwałych- księgowanie i klasyfikowanie środków trwałych, w tym nieruchomości inwestycyjnych w roku 2017