telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Urządzenia przesyłowe - warsztaty dla zaawansowanych.

 06.11.2018 r. (wtorek) 

 godz: 16.00-20.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Szkolenie dedykowane jest dla:

  • adwokatów,
  • radców prawnych i osób dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie problematyki urządzeń przesyłowych (pracowników działów roszczeń, inwestycji itp.).

Zajęcia mają postać warsztatową i polegają na wspólnym rozwiązywaniu i omówieniu problemów prawnych, które występują w studiach przypadków. Zostały one opracowanie na potrzeby szkolenia w oparciu o rzeczywiste spory dotyczące urządzeń przesyłowych. Dla potrzeb każdego z rozwiązywanych zadań, przygotowane zostały akta sprawy w oparciu o rzeczywiste dokumenty.

W ramach warsztatów, uczestnicy i prowadzący będą pracować nad zadaniami, dotyczącymi problematyki:

  • ustanowienia służebności przesyłu,
  • wywłaszczenia pod budowę nowych urządzeń przesyłowych,
  • dostępu do istniejących urządzeń celem wykonania prac remontowych.

Prowadzący

Radca prawny. W codziennej praktyce zajmuję się głównie planowanym i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, dostępem do informacji publicznej oraz ochroną przyrody i środowiska. Mam duże doświadczenie w sporządzeniu pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.

Problematykę prawa publicznego znam również z punktu widzenia organu administracji. Od 2013 r. jestem członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Prowadzę szkolenia z zakresu prawa administracyjnego. Praktykę łączę z zainteresowaniami naukowymi. Jestem autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty.

2. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem.

Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.

7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.


Informacje dodatkowe: