telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Urządzenia przesyłowe - warsztaty dla zaawansowanych.

 06.11.2018 r. (wtorek) 

 godz: 16.00-20.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Szkolenie dedykowane jest dla:

  • adwokatów,
  • radców prawnych i osób dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie problematyki urządzeń przesyłowych (pracowników działów roszczeń, inwestycji itp.).

Zajęcia mają postać warsztatową i polegają na wspólnym rozwiązywaniu i omówieniu problemów prawnych, które występują w studiach przypadków. Zostały one opracowanie na potrzeby szkolenia w oparciu o rzeczywiste spory dotyczące urządzeń przesyłowych. Dla potrzeb każdego z rozwiązywanych zadań, przygotowane zostały akta sprawy w oparciu o rzeczywiste dokumenty.

W ramach warsztatów, uczestnicy i prowadzący będą pracować nad zadaniami, dotyczącymi problematyki:

  • ustanowienia służebności przesyłu,
  • wywłaszczenia pod budowę nowych urządzeń przesyłowych,
  • dostępu do istniejących urządzeń celem wykonania prac remontowych.

Prowadzący

Radca prawny. W codziennej praktyce zajmuję się głównie planowanym i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, dostępem do informacji publicznej oraz ochroną przyrody i środowiska. Mam duże doświadczenie w sporządzeniu pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.

Problematykę prawa publicznego znam również z punktu widzenia organu administracji. Od 2013 r. jestem członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Prowadzę szkolenia z zakresu prawa administracyjnego. Praktykę łączę z zainteresowaniami naukowymi. Jestem autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 349 PLN+23% VAT (429,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word