telefon

Zadzwoń do nas:

534 003 935
534 006 501

534 007 315


chwilowki

Szkolenie

Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych – ustawa o jawności życia publicznego

 16.11.2018 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Ustawa o jawności życia publicznego – główne założenia nowej regulacji:
a) wejście w życie nowej ustawy (początek obowiązywania, przepisy przejściowe);
b) podstawowe założenia wynikające z nowej regulacji;
c) problematyka ustawy o jawności życia publicznego – najważniejsze zmiany przepisów i ich skutki.

2. Podstawa prawna składania nowych oświadczeń majątkowych – zakres podmiotowy oraz przedmiotowy:
a) nowy katalog podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych;
b) od kiedy powstaje obowiązek składania oświadczeń majątkowych;
c) nowy zakres danych podlegających ujawnieniu;
d) terminy składania oświadczeń majątkowych;
e) stan majątkowy ujawniany w oświadczeniach;
f) obowiązek ujawniania zmiany sytuacji majątkowej;
g) zasada jawności oświadczeń majątkowych.

3. Kontrola oświadczeń majątkowych:
a) podstawy kontroli;
b) podmioty zobowiązane do kontroli;
c) zakres kontroli danych ujawnianych w treści oświadczeń;
d) zasady oraz termin korekty oświadczeń.

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
a) rodzaje sankcji za złożenie oświadczenia majątkowego po terminie ustawowym lub podanie w oświadczeniu majątkowym nieprawdy;
b) przesłanki odpowiedzialności podmiotów podlegających przepisom ustawy;
c) kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

5. Wypełnianie oświadczeń majątkowych w praktyczne (z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego):
a) zasady wypełniania oświadczeń majątkowych;
b) wpływ ustroju majątkowego małżonków na treść danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych;
c) omówienie poszczególnych elementów treści oświadczeń majątkowych;
d) najczęstsze błędy popełniane w praktyce przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

Prowadzący

Anna Jeżyk
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych na rzecz podmiotów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz uczelni wyższych. Doświadczony praktyk w zakresie prowadzenia spraw sądowych, administracyjnych i sądowo- administracyjnych, egzekucyjnych, w tym reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W działalności zawodowej oraz szkoleniowej zajmuje się problematyką prawa administracyjnego (w tym w szczególności postępowania administracyjnego, sądowo – administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej oraz oświadczeń majątkowych), publicznego prawa gospodarczego (gospodarki komunalnej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa zamówień publicznych), prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego (w tym w szczególności problematyką spółek handlowych oraz prawa zobowiązań). Doświadczenie dydaktyczne oraz trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia i zajęcia m.in. dla: jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoła Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, Toruńskiej Szkoły Wyższej, inspektorów kontroli skarbowej oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word