telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w dobie zmian obowiązujących od 25. maja 2018 r. 

Szkolenia zamknięte:

Chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników? Zależy Ci na szkoleniu "szytym na miarę" - dopasowanym do realnych potrzeb Twojej firmy lub instytucji? Oczekujesz, że tematyka, miejsce, jak i czas trwania zajęć zostanie dostosowany do Ciebie? Rozwiązaniem są szkolenia zamknięte organizowane przez EUreka. Bez względu na to, czy chcesz podjąć tematy prawne, finansowe czy związane z umiejętnościami miękkimi - nasi trenerzy i eksperci są do Twojej dyspozycji. Już dziś skontaktuj się, by ustalić dogodny termin szkolenia!

Proponowane tematy:

  • OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jak przygotować się do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)?
  • Ochrona danych osobowych w sądach w dobie zmian – czy kierownicy i pracownicy sekretariatów sądowych są̨ gotowi na wejście w życie RODO?
  • Ochrona danych osobowych według RODO w Sądach
  • Ochrona danych osobowych według RODO – praktyczne zastosowanie przepisów obowiązujących od 2018 r.
  • Ochrona danych osobowych według RODO w jednostce opieki zdrowotnej.
  • Bezpieczeństwo informacji w aspekcie GDPR/RODO - Jak wykazać należytą staranność w realizacji zasad RODO przygotowanie Jednostki do stosowania RODO po dniu 25 maja 2018 r. 

Prowadzący:

Szkolenia organizowane przez Centrum Szkoleń EUreka prowadzą Radcowie prawni, Audytorzy wewnętrzni, Pracownicy Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, uczestnicząca m.in. w pracach doradczych oraz opiniowaniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych 2018 r. Nasi wykładowcy podzielą się z Państwem nie tylko wiedzą teoretyczną, a przede wszystkim doświadczeniem praktycznym zdobyty w trakcie wieloletniej pracy zawodowej.

Więcej informacji:

Skontaktuj się z nami.

 

I . Wstęp

                Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

1.       Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.

a.       Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.

b.      Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

c.       Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 

2.       Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).

a.       Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.

b.      Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.

c.       Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.

d.      Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.

e.      Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.

f.        Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

1.       Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.

2.       Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.

3.       Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

1.       Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.

2.       Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.

a.       Definicja przedsiębiorcy.

b.      Działalność gospodarcza a zawodowa.

c.       Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.

2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz
z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.

3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

 

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

1.       Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.

2.       Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.

3.       Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.

4.       Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).

5.       Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.

6.       Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.

7.       Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.

8.       Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.

9.       Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

1.       Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.

2.       Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

1.       Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach.

2.       Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.

3.       Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

4.       Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.