telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wstanie prawnym od 1 stycznie 2019 r. i wpis tego prawa do księgi wieczystej.

 19.10.2018 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

I. Problematyka przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019r. w ogólnym zarysie
II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019r.
II.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy
II.2.1. Podmiot przekształcenia
II.2.2. Przedmiot przekształcenia
II.2.3. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej
II.2.4. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
oraz bonifikaty
II.2.4. 1. Zasady i tryb odpłatności
II.2.4. 2. Minimalna 20 letnia długość okresu płatności
II.2.4.3. Realny obowiązek ponoszenia opłat przekształceniowych
II.2.4.4. Zasady waloryzacji opłat przekształceniowych
II.2.4.5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, a opłata roczna za przekształcenie
II.2.4.6. Przypadki nieodpłatnego przekształcenia
II.2.4.7. System bonifikat ( obligatoryjny i zmniejszeniowy)
II.2.4.8. Możliwość wyboru reżimu prawnego przekształcenia

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word