telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Prawne skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego

22.03.2018 (czwartek)

 godz: 10:00-16:00, Wrocław

Cel szkolenia i program

1.Geneza i charakter prawny użytkowania wieczystego

2. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego

3. Treść i wykonywanie użytkowania wieczystego

4. Prawo własności lokalu jako prawo nadrzędne w stosunku do użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem

5. Chwila wygaśnięcia użytkowania wieczystego

6. Wygaśnięcie obciążeń rzeczowych i obligacyjnych

7. Wyłączenie nieruchomości lokalowej z obciążeń ustanowionych na prawie użytkowania wieczystego

8.Ustawowe wyłączenia stosowani art. 241 k.c.

9. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word