telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Powstanie, wykonywania i ustanie władzy rodzicielskiej

6.04.2018 (piątek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej

2. Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej

3. Władza rodzicielska jako prawo i obowiązek rodziców

4. Reprezentowanie dziecka

5. Piecza nad osobą i majątkiem dziecka

6. Poszanowanie godności i praw dziecka

7. Obowiązek odszkodowawczy rodziców za szkodę wyrządzona przez dziecko

8. Ingerencja sądu we władzę rodzicielską

9. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word