telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Postępowanie sądowe  w sprawach o rozwód i separację

13.06.2018 (środa)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Przesłanki i przyczyny rozwodu

2. Wina rozkładu pożycia

3. Podobieństwo i różnice miedzy rozwodem i separacją

4. Przebieg postępowania w sprawach o rozwód i separację

5. Wszczęcie postępowania o rozwód, separację sporną i niesporną

6. Informacyjne przesłuchanie stron i wysłuchanie małoletniego

7. Obligatoryjne postępowanie dowodowe

8. Środki dowodowe

9. Ograniczenie postępowania dowodowego

10. Obligatoryjne przesłuchanie stron

11. Zasada integralności wyroku o rozwód i separację

12. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word