telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu.

 26.10.2018 r. (piątek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

1. Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa

2. Pojęcie „majątku wspólnego”

3. Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka

4. Nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego

5. Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków

6. Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego

7. Przedmiot podziału

8. Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności

9. Rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka

10. Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

11. Rozliczenie konkubinatu

12. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word