telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Piecza naprzemienna a  utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem w praktyce i w orzecznictwie

 29.01.2018 (poniedziałek)

 godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

  1. Pojęcie kontaktów z dzieckiem oraz prawo i obowiązek ich utrzymywania
  2. Określenie sposobu utrzymywania kontaktów i ich ograniczenia
  3. Efektywność stosowania przepisów o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem na podstawie badań aktowych
  4. Pojęcie pieczy naprzemiennej
  5. Orzekanie o pieczy naprzemiennej  w wyroku rozwodowym
  6. Zasada dobra dziecka a piecza naprzemienna
  7. Określenie miejsca pobytu dziecka w wyrokach rozwodowych
  8. Zagadnienie wpływu wieku dziecka na orzeczenie o pieczy na przemiennej
  9. Stosowanie przepisów o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem i pieczy naprzemiennej w orzecznictwie na podstawie badań aktowych
  10. Orzecznictwo

Prowadzący

dr Helena Ciepła

doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego  w stanie spoczynku; jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz  szkolenia  aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word