telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Nowe regulacje dotyczące zabudowy mieszkalnej.

15.10.2018 r. (poniedziałek) 

 godz: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia i program

I. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1.1 Zakres stosowania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1.2 Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
1.3 Sytuacja gruntów z innymi obiektami budowlanymi
1.4 Grunty wyłączone spod działania ustawy
1. Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1.1 Skutki w zakresie obciążeń prawa użytkowania wieczystego i prawa własności
1.2 Skutki w zakresie ujawnienia stanu prawnego nieruchomości
2. Dokumentacja związana z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności
2.1 Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie
2.2 Zaświadczenie potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty
3. Opłaty
3.1 Obowiązek ponoszenia opłaty
3.2 Zwolnienia od opłat
3.3 Waloryzacja
3.4 Bonifikaty
3.5 Kwestionowanie wysokości opłaty przez właściciela i nabywcę
4. Dopłata i limit pomocy de minimis
5. Przepisy przejściowe
II. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (specustawa mieszkaniowa)
1. Zakres stosowania specustawy mieszkaniowej
1.1 Relacja przepisów specustawy do przepisów ogólnych i procesie-inwestycyjno-budowlanym
1.2 Definicje ustawowe
1.3 Inwestycje mieszkaniowe i inwestycje towarzyszące
1.4 Działalność handlowa i usługowa w ramach inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej
1.5 Ochrona gruntów rolnych i leśnych w ramach specustawy mieszkaniowej
2. Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących
2.1 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
2.2 Zasady lokalizacji inwestycji i jej realizacji
2.3 Lokalne standardy urbanistyczne
2.4 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
2.5 Uwagi i opinie do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
2.6 Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej
3. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących
3.1 Czynności przygotowawcze do realizacji inwestycji
3.2 Porozumienie określające sposób realizacji inwestycji towarzyszącej
4. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
4.1 Odmienności proceduralne
4.2 Terminy załatwienia spraw
4.3 Doręczenia korespondencji
4.4 Pozwolenie na użytkowanie i zmiana sposobu użytkowania
5. Wywłaszczenie dla potrzeb inwestycji towarzyszących
5.1 Zakres i procedura wywłaszczenia
5.2 Odszkodowanie i jego kwestionowanie
5.3 Wykup nieruchomości
5.4 Dostęp do wybudowanych urządzeń
6. Przepisy zmieniające i przejściowe
6.1 Najem instytucjonalny
6.2 Zmiany w obrocie gruntami rolnymi
7. Podsumowanie

Prowadzący

Radca prawny.  W codziennej praktyce zajmuję się głównie planowanym i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, dostępem do informacji publicznej oraz ochroną przyrody i środowiska. Mam duże doświadczenie w sporządzeniu pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.

Problematykę prawa publicznego znam również z punktu widzenia organu administracji. Od 2013 r. jestem członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Prowadzę szkolenia z zakresu prawa administracyjnego. Praktykę łączę z zainteresowaniami naukowymi. Jestem autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word