telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Modyfikacja postępowania administracyjnego i sądowa kontrola decyzji administracyjnych w świetle najnowszych zmian ustawodawczych.

29.09.2017 (piątek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Wykład z całości k.p.a. z uwzględnieniem zmian ustawodawczych i najnowszego orzecznictwa sądowego

Program Szkolenia:

1) Nowe formy załatwienia sprawy administracyjnej

2) Zasady ogólne, w tym ostateczność i prawomocność decyzji

3) Bezczynność organu i przewlekłość postępowania i środki ich zwalczania

4) Mediacja

5) Umowa administracyjna - perspektywa włączenia do k.p.a.

6) Milczące załatwienie sprawy

7) Postępowanie odwoławcze

8) Postępowanie uproszczone

9) Kary administracyjne – ich nakładanie i udzielanie ulg w ich wykonaniu

10) Europejska współpraca administracyjna

11) Zmiany szczegółowe

12) Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

13) Sądowa kontrola decyzji administracyjnych, w tym sprzeciw od decyzji kasacyjnej

14) Sądowa kontrola pozostałych form działania administracji

Prowadzący

Prof. dr hab. Agnieszka Krawczyk Sędzia WSA w Warszawie, Członek Zespołu ds. Modyfikacji Postępowania Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word