telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315

chwilowki

Szkolenie

Modyfikacja postępowania administracyjnego i sądowa kontrola decyzji administracyjnych w świetle najnowszych zmian ustawodawczych.

29.09.2017 (piątek)

godz: 10:00-16:00, Warszawa

Cel szkolenia i program

Wykład z całości k.p.a. z uwzględnieniem zmian ustawodawczych i najnowszego orzecznictwa sądowego

Program Szkolenia:

1) Nowe formy załatwienia sprawy administracyjnej

2) Zasady ogólne, w tym ostateczność i prawomocność decyzji

3) Bezczynność organu i przewlekłość postępowania i środki ich zwalczania

4) Mediacja

5) Umowa administracyjna - perspektywa włączenia do k.p.a.

6) Milczące załatwienie sprawy

7) Postępowanie odwoławcze

8) Postępowanie uproszczone

9) Kary administracyjne – ich nakładanie i udzielanie ulg w ich wykonaniu

10) Europejska współpraca administracyjna

11) Zmiany szczegółowe

12) Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

13) Sądowa kontrola decyzji administracyjnych, w tym sprzeciw od decyzji kasacyjnej

14) Sądowa kontrola pozostałych form działania administracji

Prowadzący

Prof. dr hab. Agnieszka Krawczyk Sędzia WSA w Warszawie, Członek Zespołu ds. Modyfikacji Postępowania Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

Więcej informacji

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz Word  Word

* Pola wymagane

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl lub faksem na numer +48 22 378-29-50+48 22 378-29-50
  1. Płatność powinna być przekazana na konto Centrum Szkoleń EUreka s.c.: mBank S.A. 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648,  po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia. Potwierdzenie zostanie wysłane na 5 dni roboczych przed terminem. Uwaga! Na wyraźną prośbę klienta – administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku płatności zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu usług szkoleniowych.