telefon Zadzwoń do nas:
534 006 501
534 007 315
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Polecamy szkolenia:

Spider FAQ
 • 1. Wrzesień/Październik

   

  Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w kodeksie postępowania cywilnego POLECAMY

   

  27.09.2016 (wtorek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa

  Termin gwarantowany

  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego NOWOŚĆ

   

  29.09.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00,
  Warszawa

  Termin gwarantowany

  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Co w prawie celnym zmienia się dla przedsiębiorców?

   

  4.10.2016 (wtorek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Gdańsk
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Szkolenie z zakresu ogólnie pojętej biurowości sadowej wydziałów orzeczniczych – pion cywilny

   

  5.10.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Rzeszów
  Szczegóły i
  rejestracja
  19.09.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Wrocław
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Służebność przesyłu

   

  6.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Wszystko co powinno się wiedzieć o hipotece i księgach wieczystych

   

  4.10.2016 (wtorek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja
  Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego  5.10.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Rzeszów
  Szczegóły i
  rejestracja
   6.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Wrocław
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Reprywatyzacja  gruntów w praktyce oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych i cywilnych BESTSELLER

   

   7.10.2016 (piątek)
  godz.: 9:00 - 15:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Okresowa ocena pracowników sądów

   

  10.10.2016 (poniedziałek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Szkolenie z zakresu ogólnie pojętej biurowości sadowej wydziałów orzeczniczych – pion karny

   

   6.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Rzeszów
  Szczegóły i
  rejestracja
  20.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Wrocław
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Postępowanie administracyjne i przygotowanie decyzji w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego

   

  13.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi na nowych zasadach od 30 kwietnia 2016r.

   

  14.10.2016 (piątek)
  godz.: 9:00 - 15:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Nowe Prawo Restrukturyzacyjne - kluczowe zmiany dla firm i wyzwania dla prawników.

   

  14.10.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiana ustawy o działalności leczniczej i jej wpływ na funkcjonowanie świadczeniodawcy

   

  14.10.2016 (piątek)
  godz.: 9:00 - 15:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Największe od 12 lat nowelizacje prawa budowlanego SZKOLENIE MIESIĄCA

   

  14.10.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Co w prawie celnym zmienia się dla przedsiębiorców?

   

  17.10.2016 (poniedziałek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Kraków
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Szkolenie z zakresu biurowości sądowej w wydziałach ksiąg wieczystych – KW w systemie teleinformatycznym

   

  7.10.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Rzeszów
  Szczegóły i
  rejestracja
  21.10.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Wrocław
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji

   

  20.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy

   

  20.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Pułapki i sprytne zapisy w umowach między kontrahentami POLECAMY

   

  21.10.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Realizacja i kontrola umowy z NFZ po 1 stycznia 2016 r. Co zmieniają w sytuacji Świadczeniodawców NFZ nowe ogólne warunki umów i nowe przepisy dotyczące dokumentacji medycznej

   

  21.10.2016 (piątek)
  godz.: 9:00 - 15:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Egzekucja administracyjna w praktyce - istotne zmiany dla organów egzekucyjnych i wierzycieli

   

  24.10.2016 (poniedziałek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Fundamentalne zmiany w prawie egzekucyjnym, w tym jego informatyzacja - kompendium praktycznej egzekucji dla wierzyciela ( stan prawny obowiązujący od 8 września 2016 r.)

   

   24-25.10.2016 (poniedziałek - wtorek)
  godz.: 9:00 - 16:00, 9.00 - 13.00 Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Prawne zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego

   

  25.10.2016 (wtorek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Efektywny kierownik sekretariatu, oddziału – kluczem do sukcesu sądu

   

  26.10.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

   

  27.10.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Kraków
  Szczegóły i
  rejestracja
 • 2. Listopad

   

  Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego NOWOŚĆ

   

   4.11.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00,
  Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Szkolenie z zakresu ogólnie pojętej biurowości sadowej wydziałów orzeczniczych – pion cywilny

   

   

   2.11.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja
   23.11.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Toruń
   Szczegóły i
  rejestracja

   

  Szkolenie z zakresu ogólnie pojętej biurowości sadowej wydziałów orzeczniczych – pion karny

   

   

  3.11.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja
  24.11.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Toruń
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Szkolenie z zakresu biurowości sądowej w wydziałach ksiąg wieczystych – KW w systemie teleinformatycznym

   

   

  4.11.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja
  25.11.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Toruń
   Szczegóły i
  rejestracja

   

  Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „ o zmianie kodeksu postepowania cywilnego”

   

   

  7.11.2016 (poniedziałek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja
  14.11.2016 (poniedziałek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Poznań
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Wszystko co powinno się wiedzieć o hipotece i księgach wieczystych

   

  9.11.2016 (środa)
  godz.: 10:00 - 16:00, Kraków
  Szczegóły i
  rejestracja

   

   

  Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego

   

   

  17.11.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Postępowanie w sprawie skarg i wniosków w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego

   

  18.11.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

   Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – najnowsze zmiany w OOŚ od 1 stycznia 2017. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

   

  18.11.2016 (piątek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Prawidłowy sposób formułowania wniosków dowodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego

   

  22.11.2016 (wtorek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Kraków
  Szczegóły i
  rejestracja

   

  Zasiedzenie jako jeden ze sposobów nabycia prawa własności

   

   24.11.2016 (czwartek)
  godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

   

   

  Zabezpieczanie kontraktu jedyną realną szansą uzyskania przez wierzyciela należności od dłużnika – praktyczne aspekty i najnowsze regulacje prawne 2016 roku

   

   

   24-25.11.2016 (czwartek - piątek)
  godz.: 9:00 - 16:00, 9.00 - 13.00 Warszawa
  Szczegóły i
  rejestracja

punkty szkoleniowe OIRP

Szkolenia Zamknięte

Najcenniejszą wartością firm jest kapitał ludzki, którego rozwój przekłada się na szeroko rozumiane korzyści biznesowe firmy. Organizując szkolenia zamknięte zawsze kierujemy się efektywnością szkolenia i satysfakcją Klienta.

Dowiedz się więcej

punkty szkoleniowe ORA

Wyjazdy motywujące

Od wielu lat wyjazdy motywujące są powszechnym środkiem do pobudzania aktywności i wzmacniania motywacji wśród pracowników.  Połączenie szkolenia z wyjazdem, podnosi kwalifikacje i  poczucie lojalności pracowników lub klientów firmy, wobec przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

banner-eureka-284x219

Punkty OIRP/ORA

Uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez EUrekę możesz nie tylko zdobyć punkty szkoleniowe ORA oraz OIRP, ale przede wszystkim poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Dowiedz się więcej

telefon

Zadzwoń do nas:
534 006 501, 534 007 315         

email

Napisz do nas:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.